SodaStream sprevádzkovala riešenie pre správu podnikového majetku od Infor