Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost Infor, globální dodavatel odvětvově-specifického podnikového cloudového softwaru, oznámila, že SodaStream, izraelský výrobce stejnojmenného produktu na bázi sody, nasadila řešení Infor CloudSuite EAM. Řešení pro správu podnikového majetku (EAM), které zajistí proaktivnější přístup, sníží náklady a maximalizuje výkonnost výrobních zařízení, implementovala firma GIV Solutions, partner Infor v Izraeli.

Společnost SodaStream, která od roku 2018 patří do skupiny PepsiCo Food, působí ve 45 zemích, její produkty jsou dostupné u více 80 000 prodejců a využívá je cca 35 milionů spotřebitelů. S více než 6 000 položkami v rámci firemního majetku od strojírenských zařízení přes vstřikolisy až po montážní vybavení je údržba zařízení jednou z klíčových oblastí.

Aby bylo možné dosáhnout co nejvyšší provozní dostupnosti, zvýšit efektivitu servisních operací a zkrátit čas reakce na požadavky na údržbu, potřebovali v SodaStream nový systém pro správu majetku. Po průzkumu trhu nakonec zvolila řešení Infor CloudSuite EAM dodané od GIV Solutions, partnera s mnohaletou zkušeností v EAM projektech.

V současné době je systém plně funkční a integrovaný s ERP systémem a výrobním softwarem, což znamená, že firma dokáže řídit kompletní cyklus všech zařízení v oblasti údržby. SodaStream očekává další přínosy zejména ve formě konzistentnějších vnitropodnikových pravidel pro správu majetku ve všech lokalitách a s podporou tří jazyků.

S pokročilou mobilní funkčností umožňuje Infor CloudSuite EAM alokovat správným technickým a údržbovým pracovníkům správné problémy s cílem co nejrychlejšího vyřešení. Souběžně poskytuje sledování výrobních záruk a úrovní servisních služeb v reálném čase, aby bylo možné maximalizovat výkonnost zařízení a minimalizovat náklady.

„Správa našeho majetku a zařízení je předmětem častých změn a výzev ze strany regulatorních a environmentálních požadavků, stejně pod tlakem rostoucí výroby. S využitím Infor CloudSuite EAM máme možnost tyto výzvy řešit inovativnějším způsobem a dosáhnout vyšší efektivity využití, řekl Nir Rehav, manažer IT divize v SodaStream. „Schopnost systému podporovat provozní dostupnost, možnosti mobility, podpora maximální efektivity, spolehlivosti a životnosti zařízení, sledování technických certifikací a záruk, a dostupnost informací na manažerské úrovni v rámci jednoho systému bylo velmi přesvědčivé a splnilo naše projektová očekávání.“

„SodaStream je skvělým příkladem společnosti, která vyžila inovací a digitalizace ke splnění svých potřeb, které se mění s vývojem na trhu,“ řekl Kevin Price, zodpovědný za produktovou strategii v oblasti EAM ve společnosti Infor. „S nasazením Infor CloudSuite EAM je nyní SodaStream připravena využít všechny výhody vyplývající z vyšší transparentnosti, integrovanějšího řízení a lepšího rozhodování k rozšíření své přítomnosti na trhu a zvýšení výkonnosti a profitability.“

Značky: