Sony pripravuje drobnú osobnú klimatizáciu, ktorú bude možné nosiť na tričku