Spoľahlivejšie dodávky elektrickej energie v zime zaistia inteligentné distribučné sústavy s meračmi námrazy