Zatiaľ čo silný mráz nepredstavuje pre distribučné sústavy veľké nebezpečenstvo, vlhké zimné počasie s teplotami mierne pod nulou už môže spôsobiť problémy.

Hrozí pri ňom totiž vznik námrazy, ktorá neúmerne zaťažuje vedenie a v extrémnom prípade môže spôsobiť aj ich poruchu. Inteligentné distribučné sústavy, takzvané Smart Grids, znížia toto riziko inštaláciou meračov námrazy na vytipované úseky. Vďaka nim bude možné včas zasiahnuť napríklad využitím technológie vyhrievania liniek.

V zime sa energetici často stretávajú s dvomi problémami spôsobenými počasím – pádmi zasnežených stromov na vedenie a zamrznutým vedením. Kým v prvom prípade sa dá riziko znížiť pravidelnými priesekmi vegetácie v blízkosti liniek, námraze sa dá predchádzať horšie. Paradoxne hrozí pri teplotách okolo nuly, nie v hlbokých mrazoch, ktoré sú v našich zemepisných šírkach v posledných rokoch skôr výnimkou.

„V zime nie je silný mráz žiadna výnimočná situácia a pre rozvodnú sieť nepredstavuje až také veľké riziko. Horšie je vlhké počasie, mrznúce hmly, mokrý sneh či mrznúci dážď v kombinácii s teplotami mierne pod nulou. Práve pri takýchto podmienkach sa na vedení tvorí námraza. Tá svojou hmotnosťou môže spôsobiť väčšie prevesenie vodičov, v extrémnych prípadoch aj poškodenie stožiarov a ich pád,“ opisuje Miroslav Kopt, vedúci útvaru Strategických projektov EG.D.

S poruchami spôsobenými námrazou sa na distribučnom území EG.D každoročne stretávajú v jednotkách prípadov. V rámci projektu inteligentných distribučných sústav ACON, ktorý vzniká v cezhraničnej spolupráci so Západoslovenskou distribučnou (ZSD), však chcú ich riziko minimalizovať. K tomu by mala výrazne prispieť inštalácia meračov námrazy, ktoré budú, zjednodušene povedané, merať vo vybraných úsekoch vedenia veľmi vysokého napätia silu ťahu lana a na zmeny včas upozornia.

„V rámci distribučného územia sú číselníkom definované takzvané námrazové oblasti s nízkou až veľmi vysokou pravdepodobnosťou výskytu. Na základe tejto oblasti je zvolená aj technológia výstavby distribučnej siete, ako je výška stĺpov či ich rozostupy. V rámci modernizácie celej distribučnej sústavy na štandard Smart Grids na vybrané miesta nainštalujeme aj tieto merače námrazy. Dáta z nich budú odosielané do zobrazovacieho systému, kde budú dispečeri kontrolovať aktuálnu situáciu v sieti,“ vysvetľuje Miroslav Kopt.

V prípade, že merač na vznikajúcu námrazu upozorní, distribútori budú môcť použiť technológiu vyhrievania liniek. „Elektrická energia sa prenáša prostredníctvom elektrického vedenia pri veľmi vysokom či vysokom napätí a nízkom prúde. Vysoký prúd by spôsoboval ohrievanie vodičov, čo sa pri vyhrievaní využíva – do problematického úseku sa tak dočasne pustí väčší prúd, ktorý námrazu rozpustí,“ vysvetľuje Stanislava Sádovská, projektová manažérka ZSD pre implementáciu projektu ACON.

Vďaka kombinácii s meračmi námrazy tak bude možné efektívne zasiahnuť už pri vznikajúcej námraze. Okrem samotných porúch sa tak minimalizuje aj množstvo prípadov, keď pre silnú vrstvu námrazy už nemožno technológiu vyhrievania použiť – v takýchto prípadoch spravidla energetici musia vedenie odpojiť a dlhými tyčami námrazu mechanicky odstrániť.

ACON

Zdroj: Acon