Spotify dokončilo vlastné zariadenie. Potvrdzuje to registrácia z FCC