Spotify konečne začne zobrazovať správne a úplné texty piesní synchronizované s hudbou