Takto budeme vypĺňať údaje pri sčítaní obyvateľov. Je to bezpečné?