Sčítanie obyvateľov štartuje už 15. februára 2021, teda v pondelok. Zisťovali sme za vás detaily čo, kedy, ako a prečo.

Termín sčítania

Na vyplnenie údajov máme čas od 15. februára do 31. marca 2021, teda celých 6 týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tzv. tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania. Týmto dňom je 1. január 2021. 

Sčítanie obyvateľstva nadväzuje na sčítanie domov a bytov, ktoré sa vykonávalo od 1. 6. 2020 do 12. 2. 2021 a týmto sčítaním sú poverené obce. Ako obyvateľ do tohto sčítavania nezasahujete.

Už žiadne papiere, vždy len elektronicky

Sčítanie sa realizuje čisto elektronicky, na rozdiel od minulosti neexistujú papierové formuláre. Máte dve možnosti ako vyplniť za seba údaje – použiť formulár, ktorý od 15. februára bude na stránke www.scitanie.sk alebo použiť mobilnú aplikáciu. Nič z toho do 15. februára nie je verejnosti prístupné. Na vyplnenie údajov môžete použiť počítač, tablet alebo mobil s pripojením na internet. Mobilnú aplikáciu si stiahnete do mobilného telefónu alebo tabletu z obchodov Google Play alebo App Store. S Huawei telefónmi s AppGallery zatiaľ Štatistický úrad nepočíta.

Elektronický formulár funguje na internetových prehliadačoch Chrome od verzie 78, FireFox od verzie 68, Edge od verzie 79, Safari od verzie 12, Opera od verzie 65 a na aktuálne podporovaných operačných systémov Android, Windows, iOS, macOS a Linux.

Asistované sčítanie

Pre osoby, ktoré nemôžu použiť elektronické sčítanie je možné požiadať niekoho blízkeho o vyplnenie údajov alebo použiť služby asistenta. Asistent môže byť na tzv. kontaktnom mieste, teda prídete za ním a asistent za vás údaje vyplní alebo telefonicky požiadate o služby mobilného asistenta. O mobilného asistenta môžete požiadať počas prvých 2 týždňov doby sčítania, kedy budete kontaktovať obec alebo call centrum. Zoznam kontaktných miest zatiaľ stránka neuvádza. Termín asistovaného sčítania sa aktuálne kvôli korone posúva na obdobie 1. 4. 2021 až 31. 10. 2021.

Ochrana údajov

Podľa Štatistického úradu je prioritou ochrana vašich osobných údajov. Všetky poskytnuté údaje sa budú spracovávať výlučne pre potreby sčítania. Všetky získané údaje majú byť tiež chránené pred únikom, zneužitím alebo krádežou. Štatistický úrad SR tak spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR. Tomuto stupňu zabezpečenia sa dá veriť, aj keď podrobnosti známe prirodzene nie sú, Štatistický úrad urobil všetko preto, aby údaje boli dobre zabezpečené.

Na čo je to dobré?

Zmyslom sčítania je získať informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno- ekonomických a kultúrnych štruktúrach, o domácnostiach obyvateľov a ich bývaní. Takéto údaje zistené údaje zatiaľ neexistujú a budú tak veľmi cenné. Naposledy sa sčítanie konalo ešte v roku 2011.

Sčítanie je povinné

Podľa zákona o sčítaní ste povinný sa sčítať, ak máte trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo ak tu máte akýkoľvek iný registrovaný pobyt. V súlade so zákonom o sčítaní sú všetci obyvatelia Slovenska povinní sčítať sa.

Konkrétne vypĺňanie

Pred prihlásením sa do sčítacieho formulára si vyberiete jazyk, v ktorom chcete formulár vypĺňať. K dispozícii je osem jazykových mutácií (slovensky, maďarsky, rómsky, rusínsky, ukrajinsky, anglicky, francúzsky a nemecky). Pokračujete na prihlásenie sa do sčítacieho formulára. Po prihlásení odpovedáte na jednotlivé otázky.

Výber jazyka pre vyplnenie formulára

Výber jazyka pre vyplnenie formulára. Zdroj ŠU SR

Prvý krok na prihlásenie sa do sčítacieho formulára rodné číslo. Systém vás po jeho zadaní vyzve k overeniu zadaním doplnkového údaja. Doplnkový údaj zvyšuje bezpečnosť prihlásenia, ide o údaj, ktorý poznáte iba vy alebo napr. rodinný príslušník, ktorý vám pomáha so sčítaním.

Sčítací formulár obsahuje napr. otázku o súčasnom pobyte, o rodinnom stave, o zamestnaní, o dochádzke do zamestnania, o národnosti (máte možnosť sa prihlásiť k dvom národnostiam), o materinskom jazyku, náboženstve a o vzťahoch medzi členmi domácnosti.

Odpoveď na otázku si vyberáte z predvolenej ponuky možností alebo odpoveď do poľa zapíšete. Pred odoslaním formulára máte možnosť údaje skontrolovať a ak treba, editovať ich. Vyplnený formulár následne odošlite. Odoslaný formuláre nie je možné ďalej opravovať.

Pomerne citlivá môže byť otázka o náboženskom vyznaní. Tu si budete v prvom kroku môcť vybrať medzi odpoveďami „s náboženským vyznaním“ alebo „bez náboženského vyznania“. Ak označíte možnosť „s náboženským vyznaním“ ukáže sa vám rozbaľovník, v ktorom môže vybrať z číselníka názov cirkvi, ku ktorej sa hlásite. Ten obsahuje na Slovensku registrované cirkvi a tiež svetové náboženstvá ako islam, budhizmus a hinduizmus. Ak si v číselníku nevyberie žiadnu možnosť konkrétnej cirkvi, môžete vybrať položku „iné“ a slovne napísať náboženské vyznanie mimo zoznamu.

Ako ovplyvní údaje HomeOffice?

Momentálne je veľa ľudí na HomeOffice, pričom tomu tak bežne nie je. Dobrá otázka teda je akú odpoveď zvoliť človek, ktorý bol k 1.1.2021 nútený zostať na HomeOffice, ale inak dochádza do zamestnania alebo do školy? Ide o tzv. prevažujúci spôsob dopravy, a preto uveďte spôsob dopravy, ktorý by ste použili v pracovný deň v prípade, že by ste neboli nútení pracovať v režime HomeOffice alebo vzdelávať sa dištančne.

Vyhodnotenie sčítania

Výsledkom sčítania bude presná databáza obsahujúca prepojené údaje o domoch/bytoch, obyvateľstvu a domácnostiach. Základné výsledky zo Sčítania osôb, domov a bytov (SODB) 2021 budú zverejnené v januári 2022. Kompletné výsledky z SODB 2021 budú dostupné do 31. marca 2024.

Zdroj: Štatistický úrad SR, www.scitanie.sk, Markíza TV

Všetko o sčítaní

Sčítanie 2021: Ako je bezpečné a čo vám hrozí, ak sa nezúčastníte? (Aktualizované)

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.