Televízor špeciálne na terasu sa vody veru nebojí. Ako je to ale s jeho obrazom?