V Nemocnici Bory prebieha inštalácia špičkovej medicínskej techniky. Pomáha aj diaľkovo riadený robot