Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Počas letných mesiacov inštalujú v novej Nemocnici Bory v Bratislave medicínsku techniku. Ide o viac ako 20 veľkých medicínskych zariadení. Na svoje miesto v budove tak v tomto období umiestňujú napríklad lineárne urýchľovače, CT a MR prístroje, röntgeny či kybernetický nôž CyberKnife, prvý prístroj tohto typu na Slovensku. V nemocnici aktuálne počuť angličtinu i nemčinu, technológie totiž inštalujú medzinárodné expertné tímy, ktorých existuje len niekoľko na svete. Nemocnica Bory je aktuálne dokončená na vyše 86 percent a otvoriť ju plánujú v marci budúceho roka.

„Návoz medicínskej techniky sme naplánovali do troch hlavných etáp. Ako prvé do nemocnice inštalujeme veľké medicínske technológie, ktoré musia byť na svojom mieste ešte pred kolaudáciou budovy. Všetky povrchy, ktoré ich obklopujú, teda stropy, podlahy, steny, sa totiž stavebne dokončujú až po ich inštalácii. Väčšina týchto zariadení bude následne spustená do skúšobnej prevádzky začiatkom budúceho roku, čiže ešte pred otvorením nemocnice,“ hovorí medicínsky projektový manažér Milan Marinčák, ktorý je v projekte Nemocnice Bory zodpovedný za medicínske a technologické vybavenie.

Počas leta sa tak inštaluje viac ako 20 veľkých medicínskych zariadení a väčšinou ide o rádiodiagnostickú a rádioterapeutickú techniku ako CT a MR prístroje, röntgeny, lineárne urýchľovače, angiografy či mamografy. Ich montáž bude ukončená do konca leta. „Tento proces je však mimoriadne náročný a najdôležitejšia je koordinácia všetkých zúčastnených strán – medicínskeho tímu ako budúceho koncového užívateľa, stavebného tímu, projektantov a dodávateľov. Tie najväčšie technológie si vyžadujú dokonca samostatný projektový manažment, ktorý musí byť v kľúčových míľnikoch zladený s hlavným projektovým plánom. Čím lepšia a precíznejšia je však fáza prípravy, tým jednoduchšia je následná realizácia na mieste. Samozrejme, aj pri najlepšej snahe môžu vznikať rôzne kolízie,“ vysvetľuje Marinčák.

Každá medicínska technológia má svoje špecifiká, no tými najkomplikovanejšími sú lineárne urýchľovače na radiačnej onkológii, taktiež rádiologické prístroje a vybavenie nukleárnej medicíny. Ide totiž o zdroje ionizujúceho žiarenia. „Zariadenia, priestory aj prevádzkové procesy musia najmä kvôli radiačnej ochrane spĺňať prísne bezpečnostné normy. Okrem fyzickej montáže je rovnako dôležitá aj inštalácia všetkých súvisiacich softvérov, podporných IT platforiem a integrácia do nemocničného informačného systému. Je to nevyhnutné, aby ľudia, zariadenia aj logistické systémy dokázali vzájomne komunikovať a lepšie zdieľať a využívať dáta. Zdravotníkom to umožní robiť rýchlejšie a správnejšie rozhodnutia. To je základ pre budovanie konceptu bezpapierovej nemocnice,“ dodáva Marinčák.

Ako sa inštalujú MR prístroje? Prvýkrát použili robota!

Celý proces inštalácie prístroja magnetickej rezonancie trvá približne dva týždne. Začína sa vykládkou zariadenia a napríklad v prípade MR prístroja MAGNETOM Vida, ktorý váži až 7500 kilogramov, čo je hmotnosť viac ako troch SUV vozidiel, je treba zapojiť aj žeriavy, vysvetľuje Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers Slovensko.  

„Technologickou novinkou, ktorá bola použitá vôbec prvýkrát pri inštalácii dvoch MR prístrojov Siemens Healthineers v Nemocnici Bory, je tzv. MR mover. Ide o diaľkovo riadeného robota, ktorý dokáže aj v úzkych priestoroch presúvať MR prístroje na finálne miesto inštalácie. MR zariadenie tam musí byť umiestnené s milimetrovou presnosťou, aby ho bolo možné správne napojiť na vopred pripravené elektrické rozvody,“ hovorí Šolík.

Pri následnej mechanickej montáži hardvéru treba správne zapojiť viac ako 100 elektrických káblov, ktoré spájajú samotný prístroj s výkonnými počítačmi, elektrickým rozvádzačom či ovládačom technológie pre budúci personál. Šolík podotýka, že pri MR prístroji je veľmi dôležitý aspekt chladenia. Teplota kvapalného hélia, ktoré MR technológia využíva, je až mínus 269 stupňov Celzia, čo je teplota blízka absolútnej nule. Zariadenie je chladené nonstop počas celej svojej životnosti a prevádzky. Po hardvérovej inštalácii nasleduje start-up, teda tzv. oživenie magnetickej rezonancie, pri ktorej technickí špecialisti postupne „nabudia“ magnetické pole. Uskutoční sa homogenizácia magnetického poľa, odskúšanie prístroja a test kvality MR snímok.

„Celkovo sa na príprave a fyzickej inštalácii MR prístrojov zúčastňuje početný tím ľudí z rôznych krajín. Tvoria ho technici pre mechanickú montáž, technici zodpovední za softvérovú inštaláciu, revízni technici, projektoví manažéri a zamestnanci logistiky. Svoje vedomosti si neustále rozširujú aj na školeniach priamo v našich výrobných závodoch v Nemecku. Mnohí naši technickí špecialisti majú za sebou úspešné inštalácie nielen v rámci Európy, ale aj celého sveta,“ dodáva Šolík.

So spoločnosťou Siemens Healthineers má Nemocnica Bory uzatvorenú strategickú 30-miliónovú zmluvu. Počas ďalších 15 rokov bude spoločnosť poskytovať budúcej bratislavskej nemocnici servis a výmenu viac ako 20 medicínskych zariadení, s tým spojené vzdelávanie a softvérové riešenia. 

CyberKnife prvý na Slovensku, lineárny urýchľovač objednaný ako štvrtý na svete

Medzi výnimočné technológie inštalované v Nemocnici Bory patrí napríklad robotický rádiochirugický prístroj CyberKnife, ktorý bude pomáhať pri liečbe onkologických pacientov.

„Ide o prvý prístroj tohto typu na Slovensku. V konfigurácii CyberKnife S7 FI+ je najnovším modelom nielen v Slovenskej, ale aj v Českej republike. Súčasťou zmluvy je pritom aj doložka o referenčnom a školiacom centre CyberKnife pre celú strednú Európu,“ hovorí Tomáš Oberstein,riaditeľ divízie rádioterapie spoločnosti Stargen EU. CyberKnife je už v nemocnici nainštalovaný, sprevádzkovaný a aby sa mohla uskutočniť kalibrácia, čaká sa na dokončenie stavebných prác a zaistenie radiačnej bezpečnosti.

Lineárny urýchľovač Elekta Harmony je zase svetovou novinkou a Nemocnica Bory bola štvrtá na svete, ktorá si ho objednala. Na trh prístroj uviedli v roku 2020 a už je nainštalovaný v 22 nemocniciach vo svete. Vďaka svojej funkcii FastTrack umožňuje lineárny urýchľovač Harmony Pro skrátiť čas pri polohovaní pacienta pred liečbou až o polovicu, čím sa zvyšuje komfort pacienta. Pomocou neho je možné liečiť desať indikácií, vrátane napríklad rakoviny prostaty, pľúc či prsníkov,” vysvetľuje spoločnosť Elekta. Dva týždne lineárny urýchľovač v nemocnici montovali a počas nasledujúcich mesiacov ho čaká ďalšia inštalácia, zber dát a modelovanie ožarovacích lúčov, verifikácia meraní a školenia personálu.

Prvé technológie už v apríli, posledné po otvorení nemocnice

S inštaláciou prvých technológií na oddelení centrálnej sterilizácie a tiež špeciálnych umývačiek na pracovisku flexibilnej endoskopie sa začalo už v apríli tohto roku. Centrálnu sterilizáciu v nemocnici budú zabezpečovať medicínske prístroje švédskej spoločnosti Getinge, najväčšieho svetového výrobcu sterilizačnej a dezinfekčnej techniky. Do začiatku leta stihli v nemocnici nainštalovať aj všetky stropné statívy, pacientske rampy a operačné a vyšetrovacie svetlá, ktorých je dohromady 67. V septembri je zase plánovaná inštalácia napríklad germicídnych žiaričov, ktorých je v nemocnici viac ako 400 či automatizovaného robotického zariadenia na centrálnu prípravu liekov.

Po kolaudácii budovy, teda od októbra 2022 do februára 2023, prebehne návoz a inštalácia ešte ďalšej techniky a medicínskeho mobiliáru. Zariadenie nemocnice doplnia laminárne boxy, endoskopické veže, infúzne pumpy, anestéziologické prístroje, ventilátory, monitory vitálnych funkcií, liekové vozíky či pacientske a vyšetrovacie lôžka. Po otvorení nemocnice v marci 2023 sa tak budú inštalovať už iba niektoré menšie mobilné zariadenia, a to v súlade s postupným spúšťaním jednotlivých pracovísk do prevádzky.

Nemocnica bude mať viac ako 30 medicínskych špecializácií, šesť komplexných multidisciplinárnych  programov, 1400 zamestnancov a 400 lôžok. Pacienti sa do nej môžu predregistrovať online na www.predregistraciabory.sk.  

Značky: