Vesmírna misia Artemis I bola úspešne zavŕšená. Finálnym cieľom je návrat ľudí na Mesiac