Waze sprístupnil používateľom iOS možnosť nahrať vlastné hlasové povely