WhatsApp zmenil rozhodnutie: Neobmedzí vás a to aj v prípade, že neprijmete nové podmienky