Kontrola stavu počítača: Je pripravený na Windows 11?