YouTube Music dostáva zaujímavú funkciu po vzore Spotify a Apple Music