Je možné do zálohomatu opakovane vhadzovať tú istú fľašu a „zarábať“ na tom?