Zálohový systém po 8 mesiacoch: Zapojenie sa a množstvo odovzdaných nápojových obalov ukazuje našu zodpovednosť