Sedem a pol mesiaca po spustení zálohového systému na plastové fľaše a nápojové plechovky je jasné, že Slováci tento systém prijali za svoj. V našej krajine sa od januárového štartu zálohového systému totiž vyzbieralo už viac ako 495 miliónov nápojových obalov (dáta z 30.8.2022).

„Už prechodné obdobie v prvom polroku ukázalo, že spotrebitelia na Slovensku pristupujú zodpovedne k zálohovaniu a uvedomujú si jeho prínos pre životné prostredie,“ uviedla Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému. „Stretávame sa s pozitívnymi ohlasmi, ľudia prejavujú záujem a aktívne sa zapájajú do zálohového systému,“ doplnila.

Podľa Lucie Morvai sa na Slovensku za takmer 8 mesiacov od spustenia zálohového systému vyzbieralo dovedna približne 495 miliónov plastových a kovových nápojových obalov prostredníctvom viac ako 2800 odberných miest. Od januára do júla 2022 pritom bolo na trh uvedených 674 miliónov nápojových obalov. (dáta z 30.8.2022)

Hiníková plechovkaZdroj: TOMRA

Prechodné obdobie je už úspešne za nami

Podporu spotrebiteľskej verejnosti pre zálohový systém preukázal aj prieskum výrobcu zálohomatov, spoločnosti TOMRA, z apríla tohto roka. Podľa prieskumu bola spokojná s fungovaním systému väčšina respondentov. „Systém zálohovania plastových fliaš a plechoviek od nápojov na Slovensku sa vďaka silnej spolupráci medzi kľúčovými hráčmi rozbehol dobre, čo je skutočne vidieť najmä na množstve vyzbieraných nápojových obalov,“ hovorí Roman Postl, Managing Director spoločnosti TOMRA Collection Slovakia.

Z hľadiska zavádzania zálohového systému sa v júni skončilo prechodné obdobie, keď bolo možné na pultoch predajní nájsť aj nezálohované nápojové obaly. „Vzhľadom na veľmi dobrý rozbeh a prípravu na zálohový systém, obchodníci ani spotrebitelia prakticky nepocítili zmenu, ktorá nastala 1. júla 2022, odkedy všetky PET fľaše a nápojové plechovky museli byť povinne zálohované,“ konštatovala riaditeľka pre komunikáciu Správcu zálohového systému.

Roman Postl zo spoločnosti TOMRAZdroj: TOMRA
Roman Postl zo spoločnosti TOMRA

Dobrovoľné odberné miesta neustále pribúdajú

K 30.8.2022 je v slovenskom zálohovom systéme zaregistrovaných viac ako 2800 odberných miest. Z toho väčšinu, 1661 odberných miest tvoria práve dobrovoľné odberné miesta. „Na Slovensku je k 30.8.2022 umiestnených viac ako 2100 zálohomatov a 700  ručných skenerov,“ dopĺňa Lucia Morvai, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému.

„Je skvelé, že sa mnohí slovenskí obchodníci rozhodli dobrovoľne zapojiť do zálohového systému, čím svojim zákazníkom uľahčili celý proces zálohovania. Z našich skúseností vyplýva, že 9 z 10 zálohových systémov s najvyššou mierou návratnosti na svete má model zberu v maloobchode (return-to-retail), vysoká účasť maloobchodníkov na Slovensku je preto dobrým znamením. Vzhľadom na to, ako dobre funguje zálohový systém, očakávame, že Slovensko bude v blízkej budúcnosti medzi krajinami s vysokou mierou zberu,“ vysvetľuje Roman Postl, Managing Director spoločnosti TOMRA Collection Slovakia.

Zálohovanie fliašZdroj: TOMRA

Osud zálohovanej fľaše

V súvislosti s rozbehom nového zálohového systému pre plastové fľaše a nápojové plechovky vznikli na Slovensku aj nové kapacity na spracovanie nápojových obalov odovzdaných na recykláciu. Novovybudované triediace centrum, ktoré prevádzkuje Správca zálohového systému v Kočovciach pri Novom Meste nad Váhom, dokáže spracovať celú „ročnú produkciu“ plastových fliaš odovzdaných v rámci zálohového systému.

Vloženie prázdnej fľaše do zálohomatu kdekoľvek na Slovensku je začiatkom cesty fľaše/plechovky, ktorá prechádza práve triediacim centrom. Spotrebiteľ odovzdá fľašu a plechovku nepokrčenú, a to z dôvodu správnej identifikácie. Vzápätí po odovzdaní každú fľašu zlisuje na čo najmenší objem samotný stroj – zálohomat. Balíky takto upravených nápojových obalov potom cez regionálne medzisklady putujú do Kočoviec, kde ich na poloautomatickej linke čaká vytriedenie a lisovanie.

Plastové fľašeZdroj: TOMRA

Spomínané triedenie zahŕňa separáciu fliaš s rôznymi stupňami zafarbenia, ktoré následne možno použiť na výrobu rozdielnych druhov plastových výrobkov, medzi ktorými však opäť dominujú plastové fľaše. To zariadia jednotliví výrobcovia, ktorí výsledný recyklovaný materiál môžu používať na výrobu nových  plastových fliaš a plechoviek. Kruh, čiže recyklačná slučka sa tak uzatvára, pričom cieľom je dosiahnuť, aby z nej uniklo čo najmenej kusov/ton cenných obalov a bolo ich možné používať opakovane na ten istý účel z fľaše do fľaše a z plechovky do plechovky.

Fľaše, ktoré sa nevrátia naspäť do recyklačnej slučky, totiž zaťažia životné prostredie tým, že skončia na skládkach, v spaľovniach alebo v horšom prípade vo voľnej prírode. To isté platí pre plechovky od nápojov. Preto každý, kto sa zúčastňuje na zálohovaní a aktívne ho podporuje, pomáha chrániť prírodné prostredie a zachovať jeho kvalitu pre ďalšie generácie.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou TOMRA.