Záručná doba na elektroniku sa môže predĺžiť na tri alebo viac rokov