Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tretí ročník grantovej výzvy na podporu vzdelávania a rozvíjania digitálnych zručností uzavrel prijímanie žiadosti tesne pred skončením školského roka k 20. júnu.

Základné a stredné školy, ako aj občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, či mnohé ďalšie inštitúcie sa mohli zapojiť do grantovej výzvy a získať pre svoje vzdelávacie aktivity sady micro:bitov alebo ich príslušenstva a školenie k nim zadarmo. Za celou myšlienkou sa skrýva podpora žiakov a žiačok, aby získali základné či pokročilé zručnosti v programovaní za pomoci malého programovateľného mikropočítača micro:bit a ukázali, aké funkčné, prototypové riešenia dokážu s nim vytvoriť.

Až 30-tisíc eur na vzdelávacie aktivity

Na vzdelávacie aktivity bolo v tohtoročnej výzve vyčlenených 30-tisíc eur, o ktoré sa mohli uchádzať žiadatelia z celého Slovenska. Vyhlasovateľ grantovej výzvy Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis prijal za mesiac otvorenej výzvy takmer 200 žiadostí na podporu vzdelávania.

Milo nás prekvapil záujem zo strany žiadateľov. V tomto roku sme prijali 194 žiadostí o grant na podporu digitálnych zručností. Je to zatiaľ najväčší počet žiadostí, ktoré nám za posledné tri roky fungovania nášho digitálno-vzdelávacieho projektu ENTER prišlo. Sme radi, že záujem o takýto druh vzdelávania každým rokom rastie a školy sa samé od seba zapájajú,“ uviedla Tatiana Švrčková, projektová manažérka vzdelávacieho programu ENTER.

Pôvodných 30-tisíc eur vyčlenených na grantové projekty nestačilo, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis navýšil sumu na päťciferné číslo.

V stanovenom termíne bolo prijatých 194 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá po formálnej stránke a boli predložené oprávnenými subjektmi. Projekty posudzovalo v dvojkolovom procese 18 členov komisie, ktorí majú skúsenosti s prácou s micro:bitmi alebo projektovým manažmentom z prostredia škôl a organizácií.

Do grantovej výzvy sa nám prihlásilo takmer 200 projektov. Každý z prihlásených projektov bol niečím výnimočný a ukázal nám, že žiadatelia majú skutočný záujem vzdelávať sa v oblasti digitálnych zručností, programovania a celkovo práce s modernými technológiami. Nebudem klamať, ak poviem za celú komisiu, že vybrať z takého veľkého počtu kvalitných projektov tie najlepšie bola skutočne výzva. To bol hlavný dôvod, prečo sme pôvodný grant vo výške 30-tisíc eur navýšili o ďalších 70-tisíc eur, celkovo na 100-tisíc eur, pretože zaregistrované projekty si to skutočne zaslúžili a bola by veľká škoda, aby sme ich nepodporili,“ zhodnotil Alexander Sejna, člen hodnotiacej komisie ENTER.

Finančný grant poputuje 107 schváleným projektom, medzi ktoré sa prerozdelí suma 101 611,76 eura.

Najväčšia časť tohto grantu putuje do Košického kraja, v ktorom bolo podporených celkovo 22 projektov. Zvyšnú časť finančných prostriedkov si rozdelia žiadatelia z nasledovných krajov:

  1. Banskobystrický – 19 projektov
  2. Žilinský – 19 projektov
  3. Prešovský – 15 projektov
  4. Nitriansky – 9 projektov
  5. Trenčiansky – 9 projektov
  6. Trnavský – 9 projektov
  7. Bratislavský – 5 projektov

Na každého žiadateľa, respektíve zapojený projekt, bola stanovená maximálna suma grantu 1000 eur, ktorá pokrývala nákup digitálno-vzdelávacej sady micro:bit alebo príslušenstva, ktoré priamo súvisí s digitálnym vzdelávaním a je možné ho prepojiť s programovateľným mikropočítačom micro:bit.

Úspešní žiadatelia budú postupne kontaktovaní a oboznámení s podmienkami, vďaka ktorým budú môcť do nového školského roka zahrnúť nové digitálno-vzdelávacie prvky do vyučovacieho procesu na školách, kde pôsobia.

Zoznámte sa s micro:bitmi!

Micro:bit je malý́ programovateľný́ počítač̌ určený́ na ľahké́ a zábavné́ učenie programovania. Tento mikropočítač je menší ako mobil a je vhodný aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, riešiť matematické zadanie, merať teplota či svetelnosť iných zariadení. Micro:bity poskytujú množstvo príležitostí na učenie zábavnou formou. Programovaním micro:bitov sa posúvajú hranice vnímania IT sveta v školskom prostredí. Vďaka tejto malej „doštičke“ vie učiteľ prepojiť programovanie s praktickými aktivitami na hodinách informatiky.

O projekte ENTER

ENTER je program (nielen) pre učiteľov informatiky. Svoje si v ňom nájdu aj učitelia biológie, geografie a dokonca aj telesnej výchovy. ENTER je tu aj pre rodičov, ktorí chcú svoje deti viesť k zmysluplnému využívaniu technológií.

Učiteľov a študentov učíme programovať hravou formou na zariadeniach micro:bit – malých programovateľných počítačoch veľkosti kreditnej karty, ku ktorým sa dajú pripojiť aj iné súčiastky (napríklad LED pásiky, reproduktory a mnohé ďalšie). Micro:bity sa programujú cez jednoduché blokové programovanie MakeCode, ale tí zdatnejší môžu využívať aj programovací jazyk Python.

ENTER nie je len o programovaní, ale aj o posilňovaní tímovej spolupráce, kreativity, projektového manažmentu a kritického myslenia.

Značky: