Kontakt

Poštová adresa:

TOUCHIT
Reding Tower 2, 8. poschodie
Račianska 153
831 54 Bratislava

Predplatné

Objednávku predplatného a informácie o predplatnom nájdete na predplatne.touchit.sk,
Telefón – predplatné: 0903606209
E-mail: predplatne@touchit.sk,

Prevádzkovateľ webovej lokality touchIT.sk a e-shopu  na touchIT.sk s predajom predplatného:
touchIT, s. r. o.
Laučekova 5
811 04 Bratislava
IČO: 48117838

Fakturačné údaje:
touchIT, s.r.o.
Laučekova 5
811 04 Bratislava
IČO: 48117838
IČ DPH: SK2120087838 (sme platcom DPH)

DIČ: 2120087838
Zapísaná v Obchodnom registri Okr. súd BA1, odd. Sro, vl. č. 103953/B

Podnikateľský účet touchIT, s. r. o.:
číslo účtu v ČSOB: 4021626086/7500
IBAN: SK74 7500 0000 0040 2162 6086
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Redakcia TOUCHIT

Šéfredaktor:

Redakcia:

Obchodné oddelenie:

  • Peter Janský, pjansky@touchit.sk, tel. + 421 903 292 264
  • Richard Pienčak, rpiencak@touchit.sk, tel. + 421 909 234 688
  • Mário Foksa, mfoksa@touchit.sk, tel. +421 904 646 710

Web Developer:

Predplatné:

Objednávku predplatného a informácie o predplatnom nájdete na predplatne.touchit.sk, alebo nás môžete kontaktovať telefonicky, na čísle 0903606209 či e-mailom na  predplatne@touchit.sk,

Marketing: