Kontakt

Poštová adresa:

TOUCHIT
Reding Tower 2, 8. poschodie
Račianska 153
831 54 Bratislava

Predplatné

Objednávku predplatného a informácie o predplatnom nájdete na predplatne.touchit.sk
Telefón – predplatné: 0903606209
E-mail: predplatne@touchit.sk

Prevádzkovateľ webovej lokality touchIT.sk a e-shopu  na touchIT.sk s predajom predplatného:
touchIT, s. r. o.
Laučekova 5
811 04 Bratislava
IČO: 48117838

Fakturačné údaje

touchIT, s.r.o.
Laučekova 5
811 04 Bratislava
IČO: 48117838
IČ DPH: SK2120087838 (sme platcom DPH)

DIČ: 2120087838
Zapísaná v Obchodnom registri Okr. súd BA1, odd. Sro, vl. č. 103953/B

Podnikateľský účet touchIT, s. r. o.:
číslo účtu v ČSOB: 4021626086/7500
IBAN: SK74 7500 0000 0040 2162 6086
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

Redakcia TOUCHIT

Šéfredaktor:

Vedúci webovej redakcie:

Redakcia:

Obchodné oddelenie:

  • Tomáš Buranský, tburansky@touchit.sk, +421903606209

Web Developer:

Predplatné:

Objednávku predplatného a informácie o predplatnom nájdete na predplatne.touchit.sk, alebo nás môžete kontaktovať telefonicky, na čísle 0903606209 či e-mailom na  predplatne@touchit.sk,

Marketing: