Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V aktuálnom ročníku súťaže najlepších diplomových prác IT SPY bude spolu súťažiť 49 mladých informatikov.

Ich práce vybrali ambasádori súťaže z takmer 1 200 projektov, ktoré boli obhájené v minulom akademickom roku na českých a slovenských univerzitách. Dominantnou témou súťažných projektov sú učiace sa algoritmy, teda využitie umelej inteligencie. Môžeme tiež pozorovať trend, kedy každoročne rastie počet mladých informatičiek, ktoré sa umiestňujú na popredných miestach. Víťaz hlavnej kategórie vzíde z 15 semifinalistov a získa hlavnú cenu 2 000 eur i vzdelávacie kurzy od partnera súťaže, Počítačovej školy GOPAS. Autor mimoriadne vynikajúcej práce v IT  bude odmenený cenou od hlavného partnera podujatia, spoločnosti T-Mobile. Súťaž IT SPY organizujú české a slovenské vysoké školy spolu s popredným českým software house Profinit.

„Každý rok sa teším na to, aké práce súťaž prinesie a aké témy v nich budú mladí IT odborníci riešiť. Dáva nám to predstavu o tom, akým smerom sa bude oblasť informatiky v budúcnosti uberať. Tento rok budeme určite pokračovať v trende, kedy medzi témami dominuje umelá inteligencia a učiace sa algoritmy. Táto téma však zároveň rozširuje i možnosti nového pohľadu na tradičnú problematiku, ktorou sa študenti zaoberali vo svojich prácach pred rozšírením umelej inteligencie,“ prezrádza prvé zistenia 14. ročníku IT SPY predseda poroty Jiří Vokřínek z FEL ČVUT Praha. Súťažné práce sa zaoberajú aj využitím IT v zdravotníctve, napríklad vyhodnocovaním 3D medicínskych dát, kontrolou výroby liekov, obrazovou detekciou kožných ochorení a analýzou psychoterapeutických sedení. Oblasť IT dnes prakticky nemá hranice, preto absolventi riešia aj náročné úlohy v oblasti online obchodovania s akciami, odhaľovania fake news apod.

A témy prác sú inšpiráciou aj pre špičkové softvérové firmy. „Pre mňa je vždy zaujímavé sledovať témy, ktoré hýbu svetom výskumu a vedy, a mapovať ich na oblasti inovácií, ktoré robíme my. A vidím tam veľký prekryv primárne v oblasti využívania pokročilých algoritmov v rámci AI. Odovzdané práce tak budú inšpiráciou a možno priestorom pre spoluprácu s akademickou obcou,“ dopĺňa Bohumír Zoubek, porotca súťaže IT SPY za spoločnosť Profinit, ktorá súťaž spoluorganizuje.

Do aktuálneho ročníka súťaže IT SPY sa zapojilo 8 popredných českých vysokých škôl a 5 slovenských univerzít, na ktorých v minulom akademickom roku obhájili mladí informatici takmer 1 200 diplomových prác. V septembri z nich vybrali zástupcovia vysokých škôl, tzv. ambasádori, celkom 49 projektov s najväčším potenciálom na víťazstvo v súťaži. Následne budú podľa pravidiel vybraní semifinalisti a finalisti, ktorí budú svoju prácu osobne obhajovať pred porotou vo finále. To prebehne 22. novembra 2023. Bližšie sa s najlepšími prácami môžete zoznámiť na webe súťaže www.itspy.cz.

Absolútny víťaz súťaže IT SPY 2023 získa od spoločnosti Profinit odmenu 2 000 €, ktorú môže použiť napríklad na ďalší rozvoj svojho diplomového projektu alebo na ďalšie vzdelávanie. Vedúci víťaznej práce získa 200 € ako poďakovanie za dobrú prípravu svojho študenta. Prví traja finalisti dostanú poukaz na školenie podľa vlastného výberu v hodnote 10 000 Kč od spoločnosti GOPAS. Hlavný partner súťaže IT SPY spoločnosť T-Mobile udelí cenu vynikajúcej práci v oblasti IT – Magenta Award for Excellence in IT.

Záštitu súťaži tento rok udelilo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR, Ministerstvo priemyslu ČR, Ministerstvo pre miestny rozvoj ČR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Hospodárska komora, Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť, ICT Únia a KINIT.

Dôležité medzníky súťaže IT SPY 2023:

  • 19. 10. 2023 – vyhlásenie finalistov a spustenie online hlasovania verejnosti
  • 20. 11. 2023 – uzávierka online hlasovania
  • 22. 11. 2023 – finále a slávnostné vyhlásenie výsledkov IT SPY 2023

O súťaži IT SPY

IT SPY je oficiálna súťaž českých a slovenských univerzít o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológií. Po odbornej stránke súťaž zaštiťujú česká a slovenská sekcia celosvetovej profesijnej organizácie ACM. Cieľom súťaže je podporiť študentov v ich štúdiu a pomôcť im uplatniť túto snahu aj výsledky v praxi.

IT SPY 2023 je už štrnástym ročníkom tejto súťaže. Každoročne môžu fakulty prestížnych českých a slovenských univerzít nominovať až 10 % z celkovo obhájených prác svojich študentov. Ich kvalita je potom posudzovaná akademickou porotou z pohľadu rešerše, výskumu, vyhodnotenia riešení a realizácie. Súťaž organizujú české a slovenské univerzity a Czech a Slovak ACM Chapters (acm.org)  a popredný český software house Profinit.

Záujemcovia o prácu v IT sa môžu zaregistrovať na webe www.itspy.cz pre zasielanie pracovných ponúk od partnerov súťaže.

Viac informácií nájdete na www.itspy.cz alebo www.itspy.sk.

Značky: