Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Astrobiologička doktorka Michaela Musilová predstaví svoj prvý dokumentárny film, „Hakuna Matata Kilimanjaro“, 31.05.2023 v novej foodhalle Eurovei.

Film vznikol v rámci vedecko-vzdelávacieho projektu „Astro Koruna Zeme“, ktorý spočíva zo série výskumno-vzdelávacích expedícií na najvyšší vrchol na každom svetadiele. „Marsonautka“ Michaela Musilová spája výskum spojený s vesmírom a klimatickými zmenami vo svojom projekte a najnovšom filme. Ak všetko pôjde ako má, Dr. Musilová sa môže stať prvou ženou zo Slovenska, ktorá vystúpi na Mount Everest a aj prvou Slovenkou, ktorá absolvuje výstupy na Korunu Zeme. Znalosti a schopnosti, ktoré získa z projektu Astro Koruna Zeme jej môžu pomôcť aj pri budúcom uchádzaní sa do astronautského výberu NASA.

Film Hakuna Matata Kilimanjaro bol natočený počas prvej expedície projektu Astro Koruna Zeme v roku 2022, kedy Michaelin tím úspešne vyliezol na Kilimandžáro – najvyšší vrchol Afriky. Študovala tam dramaticky sa meniace životné prostredie a extrémofily – organizmy, ktoré dokážu prežiť v extrémnych podmienkach a testovala nové technológie od amerických a austrálskych firiem.

Dôležitou súčasťou projektu „Astro Koruna Zeme“ sú vzdelávacie a popularizačné aktivity, ktorých cieľom aktivít je zapojiť mladých ľudí do výskumných projektov. Dr. Musilová by chcela zvýšiť ich záujem no vedu a o našu planétu, ako aj motivovať ich aby si išli za svojimi snami. Astrobiologička a marsonautka Michaela Musilova sa snaží upozorniť širokú verejnosť aj na to, aké závažné zmeny sa dejú na Zemi vplyvom klimatickej krízy, ako ľudia vplývajú na znečistenie prírody a čo môžeme spraviť aby sme našej planéte pomohli.

Dr. Michaela Musilovú tak isto vyhľadali ako veliteľku simulovanej vesmírnej misie, ktorá bude mať v posádke para-astronauta. To znamená, že v Michaelinom tíme na misii bude aj simulovaný astronaut s fyzickým postihnutím. Projekt sa volá ICAres-2 a je financovaný z prostriedkov Európskeho hospodárskeho priestoru a nórskych grantov. Uskutoční v poľskej vesmírnej výskumnej stanici LunAres. Samotná misia je súčasťou novej výskumnej štúdie, ktorá je zameraná na náročnejšie vesmírne misie, najmä čo sa týka ľudských faktorov.

Členovia posádky budú musieť prejsť výcvikom prežitia v extrémnom prostredí. Bude zahŕňať prežitie vo vzduchu, vo vode a na pevnine, ako aj lekársky výcvik prvej pomoci (vyhľadávanie a záchrana). Samotné školenie a cvičenia budovania posádky budú tiež súčasťou lekárskeho a psychologického výskumu. Počas dlhodobých ľudských misií vo vesmíre nie je otázkou či, ale kedy, dôjde k nehodám. V prípade misií ďaleko od Zeme, nebude možné okamžite evakuovať člena alebo členov posádky. Akékoľvek zranenia, ktoré utrpia, napríklad na Marse, sa budú musieť riešiť na mieste. Z týchto dôvodov je potrebné tento typ simulovaných misií a výcviku preskúmať dôkladne najprv na Zemi a Dr. Musilová bude jednou z prvých, ktorí do tohto výskumu zapoja.

K budúcim výskumným plánom Michaely Musilovej patrí expedícia na najvyššiu horu južnej Ameriky, Acongagua, a expedícia na Antarktídu, v rámci projektu Homeward Bound. Expedícia na Aconcaguu bude druhá výprava v rámci projektu Astro Koruna Zeme. Počas expedície bude Dr. Musilová a jej tím pokračovať vo vedecko-vzdelávacich projektoch a natočí ďalší dokumentárny film.

Homeward Bound je medzinárodný program pre ktorý vybrali astrobiologičku Musilovú spomedzi 100 žien z celého sveta v roku 2020. Cieľom projektu je spojiť líderky vo vede a výskume celosvetovo, a spoločne riešiť dôležité problémy, ako napríklad klimatické zmeny. V rámci ich práce chystajú expedíciu na Antarktídu tento rok, počas ktorej budú študovať dopady ľudského znečistenia v jednom z najkrehkejších prostredí na svete. Michaela Musilová aktuálne zháňa partnerov a sponzorov pre obe expedície.

Značky: