Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

 • Klimatizované osobné vozne sú určené pre regionálnu dopravu na rýchlosti do 160 km/h
 • 52 vozňov postupne nahradí tie najstaršie, čím sa zvýši úroveň cestovania hodná 21. storočia

Flotilu železničných koľajových vozidiel Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) obohatili dodávky nových a modernizovaných osobných vozňov, ktoré sú už v plnom počte prebraté a sprevádzkované.

Pre verejnosť sú už vozne prístupné na regionálnych vlakoch, ktoré jazdia prioritne na tratiach v Košickom, Prešovskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč).

Poslednými projektmi dodávky nových a modernizovaných osobných vozňov opäť zvyšujeme komfort cestovania našimi vlakmi v regionálnej doprave. Nová flotila prináša pre cestujúcich pohodlie a služby hodné 21. storočia vo viacerých regiónoch naprieč Slovenskom. V našej spoločnosti tak dokazujeme, že príjemné a pohodlné cestovanie a služby pre zákazníkov sú našou prioritou,” hovorí Roman Koreň, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

Nové (17 ks) a modernizované (35 ks) vozne:

 • môžu jazdiť rýchlosťou 160 km/h,
 • sú klimatizované,
 • disponujú vákuovými toaletami,
 • sú vybavené vizuálnym a akustickým informačným systémom,
 • sú vybavené kamerovým systémom,
 • obsahujú systém sčítavania cestujúcich,
 • sú vybavené wi-fi pripojením na internet,
 • obsahujú miesta pre pripojenie 230V s USB portom,
 • sú v rámci interiéru realizované v modernom dizajne v zmysle „regio“ dizajnu ZSSK,
 • sú vybavené držiakmi bicyklov.

V porovnaní so staršími vozidlami sú nové vozne omnoho komfortnejšie. Samozrejmosťou je konštrukcia vozidiel v súlade s platnými vyhláškami a technickými normami.

Posledné modernizované a nové vozne pre regionálnu dopravu financované prostredníctvom nenávratných finančných príspevkov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 za spolu cca 65 mil. eur boli dodané do konca septembra. Týchto 52 vozňov tak nahradilo tie najstaršie neklimatizované osobné vozne, ktoré boli na hranici životnosti a nespĺňali štandardy cestovania v 21. storočí. Ich obstaraním sa znížil priemerný vek vozidlového parku prioritne v regióne Košíc a Prešova a zvýšila sa kvalita poskytovaných služieb. Prevádzkyschopnosť týchto nových a modernizovaných vozňov sa pohybuje v rozmedzí od 99 % do 97 %.

Viac o projektoch k novým a modernizovaným vozňom:

35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt (Bdteer) –> projekt EÚ

 • celkový objem: 31,8 milióna eur
 • oblasť nasadenia: Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 15. 1. 2021
 • dodané: koniec septembra 2023

17 ks nových osobných vozňov Bdmpz –> projekt EÚ (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)

 • celkový objem: 32,98 milióna eur
 • oblasť nasadenia: Košický, Prešovský, Žilinský a Banskobystrický kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Kysak – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 7. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021
 • dodané: koniec septembra 2023

Zrealizované investície do vozidlového parku od roku 2016:

25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) –> projekt EÚ

 • celkový objem: 160 miliónov eur
 • dodané: 2020 – 2021
 • nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský, Trenčiansky kraj, Košický a Prešovský kraj: Košice – Spišská Nová Ves, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Poprad – Lipany)

21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) –> projekt EÚ

 • celkový objem: 77 miliónov eur
 • dodané: 2019 – 2021
 • nasadenie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj, Prešovský kraj)

5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň –> projekt EÚ + vlastné zdroje

 • celkový objem: 38,8 milióna eur
 • dodanie a nasadenie: 2021 – 2022
 • nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica)

35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) –> vlastné zdroje

 • celkový objem: 66,8 milióna eur
 • dodané: 2018 – 2021
 • nasadenie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz –> vlastné zdroje

 • celkový objem: 37,8 milióna eur
 • dodané: 2018 – 2021
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) –> vlastné zdroje

 • celkový objem: 3,9 milióna eur
 • dodané: 2016 – 2020
 • nasadené: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)

Plánované (už podpísané) investície do vozidlového parku od roku 2016:

15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425 –> projekt EÚ

 • celkový objem: 31,495 milióna eur
 • oblasť nasadenia: Vysoké Tatry
 • doteraz dodaných: 7 ks
 • podpis ZoD: 28. 9. 2021, účinná od 5. 10. 2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: do konca roka 2023

9 ks elektrických jednotiek –> projekt EÚ

 • hodnota zákazky: 76 281 300 eur
 • oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou, Košice – Moldava n/ Bodvou)
 • podpis zmluvy: 9. 9. 2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: do konca roka 2023

4 ks elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť) –> projekt EÚ

 • celkový objem: 76 950 000 eur
 • oblasť nasadenia: Nové Zámky, Bratislava, Žilina (Bratislava – Žilina, Bratislava – Nové Zámky, Bratislava – Kúty, Kúty – Břeclav, Trnava – Galanta, dočasne Palárikovo – Zvolen – Banská Bystrica)
 • podpis zmluvy a dodatku č. 1: 16. 12. 2021
 • predpokladané ukončenie projektu: do konca roka 2023 (dodané budú 3 ks a posledný ks bude dodaný v priebehu roka 2024 z dôvodu nehodovej udalosti)

OPCIA 5 ks elektrických jednotiek (k projektu 9 ks elektrických jednotiek) –> financovaný zo zdrojov z Plánu obnovy a odolnosti SR, komponent 3 Udržateľná doprava)

 • celkový objem: 42,3 mil. eur
 • oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Čierna n/Tisou – Košice – Prešov: úseky Prešov – Košice (trať č. 188) a Košice – Michaľany – Slovenské Nové Mesto – Čierna n/Tisou (trať č. 190)
 • podpis zmluvy: 12/2022
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 5/2025

Značky: