Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

MSP poskytovatelia potrebujú komplexné nástroje na elimináciu mobilných hrozieb

ZEBRA SYSTEMS, distribútor riešení N-able na českom a slovenskom trhu, uviedol, že s rozvojom práce na diaľku sa zvyšujú aj riziká častejšej práce s BYOD zariadeniami. Poskytovatelia MSP služieb preto potrebujú komplexné nástroje typu N-able RMM obsahujúce funkcie na ochranu pred hrozbami využívania osobných zariadení na prácu.

Podľa prieskumu spoločnosti Dell je 61 % mladých pracovníkov (generácie Y) presvedčených, že ich osobné nástroje sú lepšie než tie pracovné, navyše 60 % všetkých pracovníkov používa na prácu svoj inteligentný telefón. Vystavujú sa tak týmto možným hrozbám:

  1. Krádež dát – Užívatelia sú pri osobných aktivitách menej opatrní, čo môže zapríčiniť neoprávnený prístup k firemným dátam.
  2. Malvér – Pri sťahovaní užívatelia nerozlišujú medzi osobnými (napr. hry) či firemnými súbormi, čo môže viesť k napadnutiu firemnej siete.
  3. Právne problémy – Kybernetický útok môže priniesť právne dôsledky a stratu reputácie nielen pre koncového zákazníka ale tiež pre MSP poskytovateľov.
  4. Stratené či ukradnuté zariadenie – Nebýva výnimkou, že užívatelia v poznámkach na svojich osobných zariadeniach uchovávajú heslá do firemných systémov.
  5. Nedostatočná správa zariadení – Podobne riziková situácia nastáva, keď pracovník odíde do inej firmy a zostanú mu prístupy do systémov predchádzajúceho zamestnávateľa.
  6. Chýbajúce školenia – Ak užívateľ nemá povedomie o firemnej bezpečnostnej politike, nemôže na prácu správne používať ani vlastné mobilné zariadenie.
  7. Tieňové IT – Rad užívateľov využíva verejné cloudové služby (Google, Dropbox) mimo chránenej firemnej IT infraštruktúry a vystavujú tým firemné siete hrozbám.

Kľúčové funkcie MSP riešení na elimináciu týchto rizík sú schopnosť zamknúť mobilné zariadenie na diaľku, vymazať jeho obsah a zmazať heslá z centrálnej konzoly riešení na vzdialenú správu. Riešenie N-able RMM vďaka kombinácii správy osobných zariadení, cloudového antivírusu, ochrany koncových bodov a vzdialeného prístupu umožňuje správu kompletného portfólia mobilných zariadení vrátane automatizovanej údržby.

„Dnes je takmer nemožné si predstaviť, že by zamestnanci v práci nevyužívali svoje osobné zariadenia vrátane inteligentných telefónov,“ uviedol Ondřej Šabata, Sales Engineer pre riešenia N-able v spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „S týmto variantom preto musia MSP poskytovatelia automaticky rátať a proaktívne vytvárať pravidlá a využívať nástroje na minimalizáciu všetkých rizík.

Značky: