Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Agentúra TNS Slovakia oficiálne spustila projekt merania vonkajšej reklamy OAM (Outdoor Audience Measurement), a tým ukončila jeho niekoľkoročnú prípravu.

TNS Slovakia tak priniesla na trh jednotnú metriku na meranie, plánovanie a optimalizáciu outdoorových kampaní ako aj na vyhodnocovanie ich efektívnosti.

Aktuálne sú do merania zaradené reklamné plochy spoločností BigMedia a Nubium. Monitorujú sa billboardy, bigboardy, rollupy, backlighty a citylighty (vrátane nákupných centier) – spolu viac ako 12 000 outdoorových plôch, ktoré predstavujú približne 65 % všetkých plôch nachádzajúcich sa na území Slovenska. Do monitoringu sú zahrnuté všetky plochy, ktoré sú umiestnené vo veľkých aj menších mestách a obciach ako aj pri dopravných ťahoch.

Outdoorové meranie sa skladá z troch základných častí – dopravný prieskum (Traffic Survey), parametre plôch a štúdia viditeľnosti. Dopravný prieskum sa realizuje na území celého Slovenska na reprezentatívnej vzorke 15 000 respondentov ročne. Zisťuje kde, kedy, kam a ako sa ľudia pohybujú. Parametre plôch identifikujú, kde všade sa reklamné plochy nachádzajú, aké sú ich technické parametre a viditeľnosť. V tomto kroku sa prepájajú dáta od vlastníkov OOH plôch spolu s nezávislým auditom, ktorý sa realizuje raz ročne a kontroluje 10 % náhodne vybraných plôch. Štúdia viditeľnosti je založená na použití očnej kamery a poskytuje údaje o tom, aká je viditeľnosť jednotlivých plôch vzhľadom na ich parametre. Na jej základe sa kombinuje databáza reklamných plôch a ich parametrov s dopravným prieskumom.

OAM_TNS_nowat

OAM prispieva k zlepšeniu práce pri plánovaní outdoorových kampaní mediálnymi agentúrami. Meranie umožňuje vyhodnocovať existujúce kampane, ale tiež kampane plánovať a optimalizovať vzhľadom na rozpočet alebo požadovanú účinnosť. Plánovanie a vyhodnocovanie kampaní si môžu mediálne agentúry, ale aj zadávatelia reklamy nastaviť pre rôzne cieľové skupiny. Na prácu s výsledkami merania slúži plánovací a analytický softvér, ktorý obsahuje databázu plôch, a ktorý umožňuje výpočet mediálnych parametrov, ako je zásah (Rch), počet impresií (GI), priemerný počet vzhliadnutí (OTS), GRPs či afinita.

Ivan Šimek, Managing Director agentúry TNS Slovakia, povedal: „S potešením môžem konštatovať, že napriek zložitosti procesu sme projekt merania vonkajšej reklamy úspešne spustili. Výstupy z merania sú už k dispozícii. Pevne verím, že poskytnú jednoduchší a efektívnejší proces plánovania a vyhodnocovania kampaní, ktorý ocenia nielen mediálne agentúry, ale aj zadávatelia reklamných kampaní ako aj majitelia plôch vonkajšej reklamy.“

János Gaál, generálny riaditeľ agentúry BigMedia, dodal: „Som rád a teším sa, že sa toto meranie spustilo, a že aj napriek počiatočným ťažkostiam sa naše úsilie dočkalo výsledkov. Meranie a výstupy potvrdzujú, že vonkajšia reklama ako mediatyp má na trhu svoje nezastupiteľné miesto.“

Ladislav Strašil, riaditeľ agentúry Nubium, poznamenal: „Toto meranie sa pripravovalo 15 rokov. Som skutočne rád, že sa realizuje – aj keď zatiaľ len v rozsahu 65 % všetkých plôch, ale s perspektívou, že sa do merania zapoja aj ďalšie agentúry združené v Asociácii vonkajšej reklamy.“

Prekrytie umiestnenia reklamných plôch a pohybu obyvateľstva zisteného dopravným prieskumom

Prekrytie umiestnenia reklamných plôch a pohybu obyvateľstva zisteného dopravným prieskumom

Značky: