Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ocenenie vzniklo s cieľom zviditeľniť a oceniť prácu Sloveniek v IT sektore a motivovať ostatné dievčatá a ženy k záujmu o technológie. Zároveň má ambíciu vyzdvihnúť tiež organizácie a jednotlivcov, ktorí myšlienku rodovej diverzity a inklúzie na pracoviskách a v spoločnosti aktívne podporujú a prispievajú k nej.

,,Slovensko má veľa skvelých žien, odborníčok v IT oblasti. Vnímame však, že ich verejnosť málo pozná, pretože nedostali väčší priestor na prezentáciu svojej práce, resp. jej ocenenie. Preto sme sa rozhodli tento priestor vytvoriť. Aby sme ich jednak mohli zviditeľniť, zároveň však priniesť motiváciu mladším dievčatám a ostatným ženám,” vysvetľuje Petra Kotuliaková, riaditeľka Aj Ty v IT.

Nominovať svoju kandidátku, organizáciu, alebo aj seba môžete v prvom ročníku ocenenia až do 26. mája prostredníctvom nominačného formulára v kategóriách: Žena v IT, IT Študentka roka a IT Spojenec roka. 

Do kategórie Žena v IT je možné prihlásiť ženy, ktoré v posledných piatich rokoch svojho profesionálneho života preukázali vysokú mieru excelentnosti, inovatívnosti a líderstva na poli informačných technológií. Motiváciou pre pokračovanie v rozvoji svojich zručností a schopností bude ocenenie v kategórii IT študentka roka, ktoré má možnosť získať kandidátka s vynikajúcimi študijnými výsledkami v technologickom odbore. Šancu na výhru majú aj študentky, ktorým sa už v rámci prípravy na povolanie podarilo významne posunúť určitú tému alebo priniesli inovatívne riešenia v IT segmente.

Ocenenie IT spojenec roka bude patriť vzdelávacej inštitúcii, firme, organizácii alebo jednotlivcovi, ktorému sa za posledný päť rokov podarilo zvýšiť úroveň rozmanitosti v sektore informačných technológií.

O ocenených rozhodne odborná 5-členná porota, pričom vyhlásenie sa uskutoční v rámci slávnostného galavečera 10. októbra v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave, ako vrcholný bod programu konferencie Slovak Women in Tech 2024.

Všetky potrebné informácie o podmienkach prihlasovania aj štatúte ocenenia nájdete na stránke www.zenavit.ajtyvit.sk.. 

Organizácia Aj Ty v IT verí, že oceňovanie Žena v IT bude slúžiť aj ako inšpirácia pre dievčatá, ktoré sa rozhodujú pre svoje kariérne smerovanie. Zároveň zviditeľní ženy,  ktorým sa na tomto profesijnom poli darí a prispeje k vytvoreniu pozitívneho a čoraz inkluzívneho pracovného prostredia v IT.

Občianske združenie Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia, vyjadrenom mottom „Technology has no gender“, je dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti. Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl. Od jeho vzniku absolvovalo jeho vzdelávacie aktivity viac ako 44 tisíc žien a dievčat.

Značky: