Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vyššia koncentrácia CO2 v budovách vplýva výrazne na naše zdravie. Bez vetrania sa môžu hraničné hodnoty objaviť už po pár hodinách. Vďaka CO2 senzorom a sieti NB-IoT máte okamžitý prehľad a môžete reagovať.

Bratislavská Karlova Ves počas zimy a vykurovacej sezóny testovala na svojich škôlkach a školách koncentráciu oxidu uhličitého (CO2). Testovanie prebehlo v rámci aktivít projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy. Pilotné merania, ktoré technologicky cez NB-IoT sieť zastrešil Slovak Telekom, priniesli za niekoľko mesiacov monitorovania zaujímavé dáta.

Hoci je oxid uhličitý prirodzenou plynnou súčasťou atmosférického vzduchu, pri jeho vyššej koncentrácii sa môže u ľudí prejaviť znížená schopnosťou sústredenia, zvýšená malátnosť, únava, či bolesti hlavy. „Záleží nám na zdraví našich žiakov, a preto sme sa rozhodli, či vieme zmeniť naše správanie v prospech zdravšieho školského prostredia. Štatistiky a podobné prieskumy z Čiech totiž ukazujú, že nadlimitné hodnoty CO2 v triedach objavujú už v priebehu prvej polovice vyučovacej hodiny,“ zdôraznila technická manažérka projektu DELIVER Eva Surovková.

Komplexné riešenie od Telekomu

V Karlovej Vsi preto hľadali partnera, ktorý by dokázal priniesť overenú technológiu a preveril, ako je na tom ovzdušie v miestnych triedach. Jedným z mála poskytovateľov, ktorý ponúka kompletné riešenie, od vlastných zariadení, cez kvalitné pripojenie až po profesionálne spracovanie nameraných hodnôt, je Slovak Telekom.  O tom, aké zariadenia škole Telekom zapožičal, na akej sieti „bežia“ a ako sa dáta vyhodnocujú, priblížil sr. špecialista vývoja produktov a služieb, Rudolf  Klein. „V prvom rade treba povedať, že sme privítali možnosť prispieť do tohto projektu, nakoľko nám nie je jedno, v akom prostredí trávia naše deti väčšinu dňa. Podobné merania a nielen CO2,  teploty, či vlhkosti prevádzkujeme komerčne u našich biznis partnerov, no toto je oblasť, kde sme si povedali, že radi prispejeme.“

Bezdrôtová technológia a spoľahlivé pripojenie

V prvej fáze Telekom pokryl niekoľkými senzormi priestory v škôlke, neskôr triedy v školách. Nakoľko sú senzory vybavené batériami a SIM kartou, ich nasadenie je v prevádzkach bezproblémové. Senzory merajú okrem oxidu uhličitého aj teplotu a vlhkosť, pričom kompletné údaje posielajú do systému cez licencované NB-IoT pokrytie. „Naša sieť pre internet vecí má na Slovensku pokrytie už takmer 90 %, čo zaručuje, že dokážeme vyhovieť takmer každému. Údaje z týchto škôl zbierame v hodinových intervaloch, čo môže  klient online sledovať vo svojom používateľskom rozhraní a samozrejme, hneď reagovať. V tomto prípade môže učiteľ prinajmenšom okamžite otvoriť okno a znížiť koncentráciu CO2 v triede, čo rozhodne žiakom prospeje,“ dodal Klein.

Vetranie netreba podceňovať

Výsledky nameraných hodnôt v Karlovej Vsi ukázali, že koncentrácia oxidu uhličitého sa v triedach veľmi rýchlo zvyšuje a je priamo úmerná počtu žiakov v triede a frekvencii vetrania. Namerané údaje ukazujú, že denné maximá dokázali presiahnuť aj hodnotu 3000 ppm, čo sa považuje z hľadiska vplyvu na zdravie za nadhraničnú hodnotu. Podľa viacerých zdrojov by zdravá koncentrácia CO2 nemala presiahnuť 1500 ppm, pričom hodnoty nad 2000 ppm už môžu mať výrazný vplyv na koncentráciu a sústredenie. Hodnoty v pásme nad 5000 ppm už viditeľne vplývajú na únavu, ospalosť, či bolesť hlavy.

„Výsledky potvrdzujú predpoklad, že zateplením budov a výmenou okien sme prispeli k zníženiu energetickej náročnosti budov, ale problém výmeny a cirkulácie vzduchu zostal nedoriešený,“ dodala odborná garantka projektu Zuzana Hudeková.

Mestská časť bude v rámci projektu realizovať pilotnú obnovou škôlky a školy, ktorej cieľom je popri úsporách energie (potreba tepla na vykurovanie zhruba na úrovni pasívneho domu a využitie obnoviteľných zdrojov energie) podstatné zlepšenie kvality vnútorného prostredia pre žiakov vďaka systému riadeného vetrania. Riadené vetranie umožňuje prívod čerstvého vzduchu do miestnosti a odvádzanie znehodnoteného vzduchu z objektu, bez toho aby dochádzalo k ich zmiešaniu. Súčasne je odvádzaná nadbytočná vlhkosť, pachy a CO2, avšak naakumulované teplo zostáva. Vďaka tomu sú straty vetraním takmer nulové.

Projekt „DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy“ je financovaný zo zdrojov Európskej komisie, z finančného nástroja pre životné prostredie: Program LIFE, z podprogramu „Ochrana klímy“, v rámci projektu LIFE17 CCA/SK/000126 – LIFE DELIVER.

Značky: