Telekom predstaví úplne novú inovatívnu službu Rodinný asistent, ktorá ponúkne nepretržitý vzdialený dohľad, asistenčné služby a špeciálne komunikačné zariadenia s vlastnou SIM kartou určené hlavne pre starších či chronicky chorých ľudí.

Vďaka automatickému rozpoznaniu potenciálne nebezpečných situácií, napríklad pri páde alebo dlhšej nehybnosti, prípadne na základe núdzového volania, služba zabezpečí okamžitú pomoc bez potreby zásahu ďalších osôb.

Telekom ponúkne na výber z dvoch zariadení, ktoré slúžia na automatickú detekciu rizikových situácií alebo pre rýchle privolanie pomoci – GT300, malý zjednodušený mobilný telefón určený pre nosenie vo vrecku alebo na krku a inteligentné hodinky Navigil S1.

Zariadenia budú prepojené s dohľadovým centrom s profesionálne vyškoleným personálom, ktoré bude pre Telekom zabezpečovať spoločnosť Falck Healthcare.

Dohľadové centrum bude nepretržite prijímať a riešiť vzniknuté incidenty. Ak vyhodnotí situáciu ako rizikovú, okamžite kontaktuje záchrannú zdravotnú  službu, prípadne políciu alebo hasičský a záchranný zbor, poskytne im informácie o stave a lokalite predmetnej osoby a bude sledovať priebeh výjazdu.  Zároveň sa o tejto situácii a jej riešení dozvedia aj príbuzní.

Blízki budú o jednotlivých incidentoch a rizikových situáciách informovaní prostredníctvom SMS alebo e-mailu. Predovšetkým však budú mať k dispozícii prehľadnú a intuitívnu webovú aplikáciu, cez ktorú môžu na diaľku službu administrovať, v reálnom čase meniť jej nastavenia, sledovať aktuálnu situáciu alebo si pozrieť históriu udalostí. V systéme bude môcť byť takto zaevidovaných až päť blízkych osôb. Každá z nich môže mať pritom iné role a úrovne prístupu do aplikácie.

V blízkej budúcnosti pribudne aj aplikácia pre zariadenia s OS Android a iOS.

„Rodina a zdravie sú pre väčšinu ľudí prioritou, nie každý má však možnosť byť nepretržite nablízku svojim starším alebo chorým príbuzným. Práve oni sú veľmi často odkázaní na rýchlu pomoc iných, ale nedokážu alebo nemôžu si ju privolať. Súčasné technológie umožňujú riešiť prípadne výrazne uľahčiť takéto situácie, a preto sme sa týmto smerom vydali aj my. Službou Rodinný asistent otvárame dvere do budúcnosti, kedy budú info-komunikačné technológie zohrávať čím ďalej tým zásadnejšiu úlohu v zabezpečovaní opatrovateľskej či zdravotnej starostlivosti na diaľku. Je to začiatok celkom novej cesty. Spojili sme sa na nej so silnými partnermi a veríme, že bude úspešná, “ uviedol Peter Gál, senior manažér Slovak Telekomu zodpovedný za oblasť rozvoja nového podnikania a inovácií.

„Rodina Falck, ako aj jej súčasť Falck Healthcare, na Slovensku dlhodobo spája svoje meno s aktivitami, ktorých leitmotívom je pomoc. Naši záchranári, lekári, hasiči, fyzioterapeuti a zdravotný personál každý deň pomáhajú ľuďom. Ako veľkú pomoc vnímame aj projekt Rodinný asistent, preto sme sa rozhodli podporiť ho a vybudovať dohľadové centrum, v ktorom pracuje špeciálne vyškolený tím ľudí. Operátori majú zdravotnícke vzdelanie a profesionálne skúsenosti so záchranárskou prácou. Navyše, rozhodlo aj to, že Telekom považujeme za spoľahlivého a silného partnera,“ povedal Roman Závodský, riaditeľ divízie Falck Healthcare.

Telekom ponúkne službu od 14,90 eur mesačne pri dvojročnej viazanosti.

ZariadenieMesačný poplatokCena zariadenia
GT300 (telefón)14,90 €59 €
Navigil S1 (hodinky)14,90 €169 €

 

Cenu služby pri jednoročnej viazanosti, bez viazanosti a ďalšie informácie je možné nájsť na www.telekom.sk/rodinnyasistent.

Čo všetko nová služba ponúkne?

 Nepretržité napojenie na dohľadové centrum s profesionálne vyškoleným personálom schopným posúdiť závažnosť vzniknutej situácie a zabezpečiť jej adekvátne riešenie, prípadne poskytnutie asistencie či rady na diaľku.

SOS tlačidlo spoľahlivo zabezpečí privolanie pomoci v prípade núdze či nebezpečenstva bez zdĺhavého vytáčania. Zariadenie sa spojí s dohľadovým centrom, ktoré podľa potreby zabezpečí pomoc. Dohľadové centrum má navyše k dispozícii zdravotné či iné špecifické informácie o používateľovi, ktoré si predtým vyplnil vo webovej aplikácii. Vďaka tomu mu vedia zabezpečiť pomoc rýchlejšie a efektívnejšie.

Senzor nehybnosti upozorní na to, že používateľ v čase bežnej aktivity dlhšiu dobu so zariadením nepohol. Zariadenie ešte pred odoslaním žiadosti o pomoc upozorní vibráciou, aby bolo možné alarm zrušiť. Tolerovanú dobu nečinnosti je možné nastaviť tak, aby používateľ nebol rušený pri poobedňajšom zdriemnutí, pozeraní obľúbenej TV relácie či v noci.

Detekcia pádu (dostupné len pre GT300) včas upozorní na skutočnosť, že používateľ (resp. prístroj) spadol. Zariadenie samo, aj bez stlačenia SOS tlačidla, zavolá na dohľadové centrum. V prípade, že sa nepodarí monitorovanú osobu skontaktovať, je na miesto lokalizácie zariadenia poslaná záchranná zdravotná služba. V prípade falošného alarmu, napríklad ak zariadenie len vypadlo blízkemu z ruky, je alarm samozrejme možné zrušiť.

Bezpečné geozóny upozornia príbuzných na vstup či opustenie vymedzeného územia, ako napríklad domov alebo záhrada. Je to mimoriadne užitočné napríklad pre osoby postihnuté Alzheimerovou chorobou.

Lokalizácia zariadenia slúži pre prípad, ak je potrebné nájsť strateného príbuzného alebo lokalizovať incident. Zariadenie pre tento účel využíva nielen signál GPS, ale aj lokalizáciu pomocou mobilnej siete.

Kontrola stavu a dostupnosti zariadenia zaznamená a informuje dohľadové centrum, ak sa zariadenie ocitlo mimo signálu alebo je dokonca vypnuté.

Všetky funkcie s výnimkou SOS tlačidla sú dobrovoľné a nastaviteľné.

Značky: