Jubilejný ročník IT Fitness Testu prináša viacero noviniek, po prvýkrát budú obe verzie testu dostupné v maďarskom jazyku. Vynovená bola aj webová stránka a testovacie prostredie. Test je viac orientovaný viac na nástroje určené na skupinovú spoluprácu. 

IT Fitness Test je najväčšie a najrozsiahlejšie komplexné testovanie IT zručností na Slovensku, počas 9 ročníkov sa doň zapojilo 220 000 riešiteľov. Jeho oficiálna a certifikovaná časť tento rok potrvá od 3. mája do 31. júla 2021. Ide o overený a vyskúšaný spôsob testovania digitálnej gramotnosti, test zároveň poskytuje pomerne reálny obraz o tom, na akej úrovni sú naše IT zručnosti. Test je pre každého dostupný zdarma na vylepšenej stránke ITfitness.sk.

Na tlačovej konferencii sa zúčastnila aj ministerka pre informatizáciu Slovenska, Veronika Remišová

Novinkou aktuálneho ročníka je test v maďarčine určený pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Spolu s autormi testu na ňom pracoval skúsený tím maďarských pedagógov a prekladateľov. Príjemným spestrením je súťaž o množstvo atraktívnych cien, ktorá bude žiakov, študentov, ale aj učiteľov a školy motivovať, aby sa do testovania zapojili vo väčšej miere.

Test tvorí tím expertov z Technickej univerzity v Košiciach a pedagógovia zo stredných škôl. Ambíciou testu je zábavnou a súťaživou formou doplniť výučbu v oblasti používania informačných technológií a informatiky. Vo väčšej miere sú do testovania zahrnuté úlohy zamerané na prácu s dátami, časť Kybernetická bezpečnosť napríklad obsahuje úlohy orientované na oblasť zanechávania digitálnej stopy pri práci so sociálnymi médiami.

Špecialisti z Košíc boli pripojení on-line

Na to, aby respondenti zvládli IT Fitness Test, nepotrebujú nejakú špeciálnu prípravu. V teste sa nedá podvádzať a je na šikovnosti každého riešiteľa, ako si s ním poradí. Stačí, aby si vyhradil približne 45 až 60 minút času a sústredil sa na správne pochopenie zadania v jednotlivých otázkach. Na úspešné zvládnutie testu môže použiť akékoľvek digitálne či online nástroje (vyhľadávanie na webe, online mapy, textový editor atď.).

Autori sa v teste snažia rozvíjať prístup k praktickému riešeniu problémov, v ktorom sa respondent k správnemu výsledku dopracuje iba vďaka reálnemu preukázaniu svojich zručností. Je to časovo náročnejšie na riešenie, ale objektívnejšie, ako len teoretické dopracovanie sa k správnej odpovedi.

Takto vyzerá certifikát o absolvovaní IT Fitness Testu v roku 2021

Aj tento rok v teste dostanú priestor zadania zamerané na vyhľadávanie informácií z korektných zdrojov, problematiku phishingu a hoaxov. Úlohy reflektujú aj environmentálne témy, v teste sú tiež zaradené otázky k aktuálnej téme očkovania či úlohy, ktoré preveria, či sa žiaci a študenti počas domácej výučby zlepšili v používaní videokonferencií a digitálnych kancelárskych nástrojov.

Testovacie úlohy sú aj tento rok rozdelené do piatich oblastí: Internet, Bezpečnosť a počítačové systémy, Kolaboratívne nástroje a sociálne siete, Kancelárske nástroje a Komplexné úlohy.

Pre žiačky a žiakov základných škôl je pripravená prvá verzia testu s 20 otázkami, ktorá overí IT zručnosti nevyhnutné pre štúdium na stredných školách. Druhá verzia s 25 otázkami je prioritne určená cieľovej skupine starších ako 15 rokov a overí zručnosti zamerané na pokročilejšie znalosti a IT gramotnosť, ktoré sú potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu.

My sme si test osobne vyskúšali a potvrdzujeme, že test je veľmi náročný. Určite treba mať stabilné pripojenie na internet a tiež dosť času bez telefonovania či vybavovania iných vecí. Ideálne je si ho urobiť večer. Magazín a portál TOUCHIT je mediálnym partnerom IT Fitness testu.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.