Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podalo trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre verejné obstarávania na poskytovanie podporných služieb na zabezpečenie prevádzky informačných systémov ISZI a MIS NCZI.

Vzhľadom k tomu, že existuje dôvodné podozrenie, že s podkladmi vypracovanými pre účely vyhlásenej verejnej súťaže mohlo byť manipulované osobami z externého prostredia, reprezentujúcimi obchodnú spoločnosť pôsobiacu v IT biznise, a to v súčinnosti so zamestnancami NCZI, ministerstvo zdravotníctva sa rozhodlo neodkladne postupovať v zmysle § 3 ods. 2 Trestného poriadku a oznámiť skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, orgánom činným v trestnom konaní.

Spresnime, že ide o podozrenie, ktoré vychádza z tohto, že na dokumentoch súvisiacich s verejným obstarávaním je ako meno autora uvedená osoby z firmy Softec, ktorá s NCZI dlhodobo spolupracuje a zúčastňuje sa projektov. Na tento problém upozornila organizácia Slovensko.Digital.

Predmetné verejné obstarávanie je už Národným centrom zdravotníckych informácií zrušené.

Ministerstvo zdravotníctva SR nevstupuje do procesu tvorby súťažných podmienok verejných obstarávaní rezortných organizácií, vzhľadom na to, že ide o samostatné právnické osoby a subjekty.

V prípade, že sa v budúcnosti podobné otázniky objavia aj pri iných verejných obstarávaniach, ministerstvo zdravotníctva uplatní rovnako razantný prístup.

Pridávame ešte stanovisko podpredsedníčky vlády SR Veroniky Remišovej z MIRRI. Ministerka očakáva, že sporné tendere NCZI budú vypísané nanovo, inak by nemohli byť preplatené z eurofondov. Veronika Remišová považuje kritiku medializovaného verejného obstarávania NCZI za opodstatnenú. „Takéto praktiky zásadne odsudzujem, podobné zlyhania sa nemôžu opakovať. Oceňujem, že minister zdravotníctva okamžite prijal rázne opatrenia na vyriešenie situácie a vyvodenie zodpovednosti a očakávam, že obe súťaže budú vypísané nanovo v súlade s 5 princípmi dobre spravovaného IT, ktoré vláda na návrh nášho ministerstva odsúhlasila v minulom roku,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová a dodala, že „ak by sa tak nestalo, MIRRI by nemohlo schváliť preplatenie eurofondových projektov, ktorých súčasťou boli uvedené verejné obstarávania“.

Zdravotnícke IT systémy sú zákonom oddelené od ostatných IT systémov štátu a vyhradené pre Národné centrum zdravotníckych informácii (NCZI), ktoré spadá pod ministerstvo zdravotníctva, pretože obsahujú citlivé informácie pacientov. Preto musí vedenie  zabezpečiť zásadné zlepšenie efektivity práce NCZI. Na ministerstve zdravotníctva práve prebieha výberové konanie na nového riaditeľa NCZI. „Podľa vlastnej skúsenosti viem, že férové výberové konanie dokáže pritiahnuť čestného a skúseného manažéra, ktorý dá organizáciu do poriadku. Podobné problémy sa objavovali aj v agentúre NASES nášho ministerstva. Nové vedenie sme po prvýkrát v histórii organizácie vyberali v naozaj otvorenej súťaži s množstvom uchádzačov a so zapojením odbornej verejnosti a už po pár mesiacoch od jeho nástupu sme videli výrazné zlepšenie riadenia procesov aj celej organizácie,“ dodala Veronika Remišová.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.