Pokrok technológií a materiálov umožnil výrazný posun aj v medicíne, hlavne v náhradách končatín.

Strata končatiny je pre niekoho najhorší sen, pre iných každodenná realita. Tento stav výrazne ovplyvňuje životný štandard, ale vďaka pokroku v oblasti technológií a materiálov došlo aj v tejto oblasti k značnému zlepšeniu. Mimochodom, viete, čo je to protéza? Väčšina ľudí si pod tým pojmom predstaví pirátsku nohu, iným to nehovorí nič.

Prvé náhrady končatín

V každom filme, alebo v rozprávke, kde vystupovali piráti, sme videli, že mali drevenú nohu. Presne takto nejak vyzerali prvé protézy. Kus dreva pripevnený k zvyšku končatiny. Tak, ako sa vyvíjali a vymýšľali nové náradie a zariadenia, menil sa aj tvar náhradných končatín. Stále sa používalo drevo, ale už začínalo mať tvar zdravej nohy. Postupne sa začali nahrádzať aj kĺby použitím jednoduchých pántov. Časti, ktoré sa dotýkali tela, sa začali vyrábať z kože a drevo sa používalo len na nosné časti.

S postupným vývojom materiálov sa prešlo neskôr na kov, hliník až po súčasnosť, kedy sa najviac používa dural, hliník a karbón. Kĺby z pántov sa postupne nahradili mechanickým pružinovým mechanizmom a postupne sa prešlo na hydraulické kĺby. V súčasnosti sa najviac využívajú práve hydraulické kĺby, ale svoje zastúpenie majú aj mechanické pružinové systémy.

Bionická protézaZdroj: Ottobock
Bionická protéza

Prvé bionické protézy

S príchodom IT technológií sa začali konštruovať prvé mikroprocesorom riadené protézy. Pred 25 rokmi firma Ottobock predstavila prvú bionickú protézu, konkrétne sa jednalo o náhradu kolenného kĺbu. Táto protéza urobila veľký míľnik a nastavila nové štandardy pri vybavení pacienta. Tieto kĺby sa používajú, ak je amputácia končatiny na úrovni medzi kolenným a bedrovým kĺbom.

Čo takáto protéza umožňuje? Tieto protézy vo veľkej miere nahrádzajú kolenný kĺb a to nielen z kozmetickej, ale aj z funkčnej stránky. Bez toho, aby si to daný používateľ uvedomoval, dokáže používať protézu ako vlastnú nohu, dokáže v nej vykonávať každodenné činnosti ako so zdravou nohou.

Bionická protézaZdroj: Ottobock
Bionická protéza

Ako funguje bionická protéza?

Bionické protézy v sebe kombinujú hydraulický systém, ktorý je riadený mikroprocesorom. Mikroprocesor zbiera údaje zo senzorov, ktoré následne vyhodnocuje a upravuje pomocou servomotora hydraulický odpor. Tento odpor je dôležitý, keďže iný odpor potrebujete, keď idete napr. po schodoch hore a iný, keď idete po schodoch dolu.

Zo senzorov sa využíva gyroskop, akcelerometer, snímač na meranie veľkosti uhla kolenného kĺbu a senzor na snímanie momentu kolena. Bionické kolenné kĺby nie sú rovnaké, ale vyrábajú sa v rôznych úrovniach. Niektoré sú viac vybavené a umožňujú viac funkcií, iné sú zas základné pre používateľov, ktorí vyžadujú základné funkcie. Primárnou úlohou týchto protéz je v čo najväčšej možnej miere nahradiť chýbajúcu končatinu hlavne z funkčnej stránky.

Tak, ako sa zdravý človek nemusí sústrediť na to, čo jeho svaly vykonávajú počas chôdze a pod., tak sa o rovnaké zautomatizovanie snažia aj bionické protézy. Základom je, aby sa používateľ nemusel sústrediť na každý jeden krok, ale aby sa v čo najväčšej možnej miere vrátil späť k životu pred amputáciou.

Bionická protézaZdroj: Ottobock
Bionická protéza

Aké funkcie ponúka bionická protéza?

Každá bionická protéza je individuálne nastavovaná pre každého používateľa zvlášť. Nastavovanie je pomocou Bluetooth technológie a špeciálneho programu na notebooku. Každý používateľ má iné nároky. Prvou základnou vecou, ktorá sa nastavuje, je, akú oporu od protézy vyžaduje používateľ, ak si chce sadnúť. Dôležité je, aby odpor hydrauliky pri sadaní bol rovnaký, ako vykonávajú svaly na zdravej končatine.

Postupne sa prechádza ku chôdzi. Vďaka akcelerometru a gyroskopu dokáže takáto protéza vyhodnocovať a upravovať rýchlosť podľa toho, ako sa mení rýchlosť chôdze. Zároveň dokáže rozoznať aj smer chôdze, či kráča používateľ dopredu alebo dozadu. Jednou z najväčších výhod takýchto protéz je, že umožňujú chôdzu po schodoch hore aj dolu. Bionické protézy umožňujú dokonca aj ľahší beh a majú ochranu IP68, takže sú vodotesné, samozrejme len určitý čas a do určitej hĺbky.

Vzhľadom na to, že tieto protézy sa dávajú hlavne ľudom, pri ktorých sa očakáva, že sú aktívnejší, majú tieto protézy možnosť nastaviť si rôzne režimy. Tie slúžia hlavne pri športovaní. Väčšinou je možné nastaviť si 3 režimy podľa typu športu. Ak si používateľ aktivuje niektorý z režimov, protéza automaticky nastaví hydraulický odpor podľa typu športu, zároveň nastaví aj ďalšie hodnoty ako napr. maximálny uhol kolenného kĺbu a pod.

Najnovšie generácie bionických protéz sú dodávané spolu s mobilnou aplikáciou, kde po spárovaní je možné si na protéze upravovať v určitej miere odpor a taktiež prepínať medzi jednotlivými módmi. Súčasťou aplikácie sú aj základné štatistické údaje, ako je počet krokov a pod.

Bionická protézaZdroj: Ottobock
Dnešné bionické protézy majú aj mobilnú aplikáciu

Verdikt

Vývoj na poli materiálov a IT technológií naznačuje, že aj vývoj v oblasti protéz bude neustále napredovať. Už dnes sú však na trhu pomôcky, ktoré umožňujú vrátiť sa do plnohodnotného života. Treba si uvedomiť, že takéto protézy nikdy nebudú chodiť za nás. Stále je potrebná aktivita používateľa, keďže tieto protézy reagujú na to, aký pohyb a aká aktivita sa vykonáva. Pri troche snahy a tréningu sa vie pacient aj po ťažkom úraze vrátiť späť k normálnemu životu, vrátiť sa späť ku koníčkom, ktoré vykonával aj predtým.

Dôležité je nevzdať sa a uvedomiť si, že sú v dnešnej dobe možnosti ako čo v najväčšej možnej miere nahradiť chýbajúcu končatinu. Ceny takýchto pomôcok sa hýbu v tisícoch až desaťtisícich eur. Takéto pomôcky sú dostupné aj u nás. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o zdravotnícku pomôcku, tak pacienti majú na ňu nárok zo zdravotného poistenia. Jediné, čo daný pacient musí urobiť, je cvičiť a nevzdať sa, pretože tieto pomôcky sú predpisované na základe indikácie od lekára.

Zdroj: vlastné

Prečítajte si aj: