Cukrovka je veľmi trpkou súčasťou života diabetika.

Jej neliečenie môže mať veľmi ťažké dôsledky na život pacienta. V poslednom období trpí čoraz viac Slovákov takzvaným „prediabetom”. Stavom, ktorý je charakterizovaný zvýšeným rizikom vzniku cukrovky. Pacienti s prediabetom majú relatívne vysoké riziko rozvoja cukrovky v budúcnosti, ale aj vysoké riziko pre kardiovaskulárne ochorenia (srdcový infarkt, mozgová mŕtvica).

Vyššia hladina cukru v krvi je dnes považovaná za civilizačnú chorobu. Hoci ňou trpia najmä staršie osoby, jej výskyt v populácii rastie a nevyhýba sa ani mladším ročníkom. S cukrovkou sa však dá celkom pohodlne fungovať. Každý diabetik by mal vedieť zmerať svoju hladinu cukru v krvi. Na to dobre slúži glukomer, ktorý sa tak stáva nenahraditeľnou a každodennou súčasťou života diabetikov.

Diabetické technologické pomôcky

V súčasnosti väčšina pacientov s cukrovkou používa domáci glukomer, ktorý zmeria hladinu cukru v krvi z maličkej kvapôčky krvi. K tomu je potrebné špeciálne odberové pero, lancety, testovacie prúžky a samotný diagnostický prístroj.

Prianím všetkých diabetikov je glukomer, ktorý určí hladinu cukru bez krvnej vzorky. Odborníci už viac ako 10 rokov vyvíjajú a testujú takéto zariadenie, zatiaľ však bez uspokojivých výsledkov. Bezkontaktný glukomer je tak stále ešte hudbou budúcnosti a na neinvazívne meranie glykémie si budeme musieť ešte nejaký čas počkať. Výskum a vývoj tohto produktu využíva metódy ako ramanova spektroskopia, fotoakustika alebo iné technológie založené na transdermálnom prenose energie.

Dnešný moderný glukomer sa používa jednoducho. Získanie kvapôčky krvi odberovým perom je takmer alebo úplne bezbolestné. Kvalitný glukomer by mal mať veľký, dobre čitateľný displej a dostatočný rozsah merania. Zíde sa aj veľká pamäť meraní a možnosť prepojenia s počítačom či telefónom. Vývoj v oblasti diabetických pomôcok napreduje veľmi rýchlo.

Súčasné spoločnosti pôsobiace na trhu diabetických pomôcok hľadajú a ponúkajú rôzne metódy, ako uľahčiť život pacientom. Hodnoty glukózy v krvi umožňujú kontrolovať aplikácie, ktoré si môžete nainštalovať do svojich smartfónov. Pomocou aplikácie si môžete sledovať momentálnu hodnotu glukózy nameranú senzorom a jej celkový vývoj. Jednoduchým spôsobom môžete nastaviť upozornenia pri vysokých a nízkych hodnotách a uistiť sa, že aplikácia vás upozorní na hroziacu hyperglykémiu. Informácie o hodnotách glukózy môžete jednoducho zdieľať aj s rodinou. Môžu dokonca dostávať SMS správy, ak hodnoty klesnú pod kritický prah.

Ako minimalizovať zásah pacienta do prísunu inzulínu?

Ak sa už u pacienta cukrovka prejavila, veľmi dobrým pomocníkom sa stáva aj inzulínová pumpa. Inzulínová pumpa je malé zariadenie, veľké asi ako mobilný telefón, ktoré môžete jednoducho nosiť na opasku alebo vo vrecku. Pomôže vám lepšie imitovať spôsob, akým zdravý pankreas zásobuje telo bazálnym inzulínom, keďže do tela počas dňa aj noci uvoľňuje malé dávky rýchlo pôsobiaceho inzulínu.

Vývoj týchto zariadení nasleduje trend minimalizácie potrebného zásahu pacienta do dávkovania inzulínu, takzvaný  “Closed-loop system“.

Zdroj: GlobalLogic Slovakia s.r.o.

My v Globallogic Slovakia máme možnosť pracovať pre americkú medicínsku spoločnosť, jedného z popredných dodávateľov glukomerov, inzulínových púmp a iných zdravotníckych pomôcok pre oblasť diabetes. Nášmu zákazníkovi sme pomáhali vyvíjať softvér, ktorý zhromažďuje a organizuje informácie z glukomerov a inzulínových púmp a prevádza dáta do personalizovaných správ. Tieto správy uľahčujú lekárovi rozhodovanie pri liečbe pacientov a pacientovi poskytujú podrobný priebeh liečby.

Pretože technológia sa neustále zdokonaľuje v každom aspekte zdravotnej starostlivosti, softvér sa stal dôležitou súčasťou všetkých produktov integrovaných do digitalnych platforiem, ktoré slúžia na lekárske aj iné ako lekárske účely.

Software Development in Regulated Environment

Veľmi dôležitou súčasťou vývoja medicínskych zariadení, a taktiež podporného medicínskeho softvéru, je ich kvalita, spoľahlivosť a nízka chybovosť. Samozrejme, je to z dôvodu bezpečnosti používania týchto zariadení a softvéru, keďže ide o zdravie a niekedy aj život pacienta. Preto je náš projekt realizovaný v regulovanom vývojovom procese („Software Development in Regulated Environment“). Celý vývoj softvéru sa deje v prísne regulovanom prostredí s jasne definovanými procesmi. Za uplatňovanie týchto procesov je vždy zodpovedný projektový manažér.

Tieto procesy zabezpečujú, že výsledný softvér bude otestovaný tak, aby neohrozoval život a zdravie pacientov. Vývojári počas vývoja spolupracujú aj na potrebnej dokumentácii, čo je neoddeliteľnou súčasťou korektného postupu kontrolovaného SQA (Software Quality Assurance) tímom.

Aj keď tieto procesy vnucujú skôr vývoj metodológiou waterfall, v dnešnej dobe je jasný dopyt vývojárov po vkladaní určitých prvkov agile metodológie do vývoja medicínskych produktov. Takto sa dané spolupracujúce tímy stavajú viac efektívne a celý proces je pre zákazníka prehľadnejší, keďže dostáva výsledky priebežne počas celého vývoja. Zároveň je jednoduchšie zapracovať do produktu nové funkcionality – aj také, ktoré neboli súčasťou zadania a ich potreba vzišla z poslednej iterácie softvéru.

Zdroj: GlobalLogic Slovakia s.r.o.

Budúcnosť projektu

Výsledný produkt (HW alebo SW) sa po dokončení podrobí schvaľovaciemu procesu FDA (Americký inštitút pre kontrolu potravín a liečiv, Food and Drug Administration), ktorý je zodpovedný za ochranu verejného zdravia. Garantuje bezpečnosť a účinnosť humánnych a veterinárnych liekov, biologických výrobkov a zdravotníckych pomôcok. Až po schválení FDA je možné priniesť produkt na trh.

Medicínska oblasť tvorí významnú časť projektov v Globallogic Slovakia. Za posledných sedem rokov od vzniku spoločnosti na Slovensku sme sa vypracovali na odborníkov v tejto oblasti a naši vývojári, testeri a manažéri dodávajú kvalitné produkty rôznym medzinárodným klientom.

Trend informatizácie a vývoja každodennej zdravotnej starostlivosti bude v najbližších rokoch iba stúpať. Sme hrdí na to, že môžeme byť súčasťou a spoluautormi medicínskych produktov, ktoré pomáhajú diabetikom v ich každodennom živote.

Autor článku: Gabriel Grušovský, Senior Manager, Engineering, GlobalLogic Slovakia s.r.o. 

GlobalLogic, a Hitachi Group Company je lídrom vo vývoji digitálnych produktov. Zákazníkom pomáha navrhovať a vyvíjať softvérové riešenia pre produkty, platformy a iné digitálne vymoženosti novej generácie. Na Slovensku má GlobalLogic centrálu v Košiciach a pôsobí aj v Banskej Bystrici a v Žiline.

Zdroj titulkového obrázku: GlobalLogic Slovakia s.r.o.

Komentáre sú uzavreté