Otázka čitateľa: Svojmu 7-ročnému synovi som kúpil prvý telefón. Konkrétne ide o lacný 5,7“ smartfón Nokia 2.2 so systémom Android 9. Myslím si, že na začiatok by mu mal stačiť. Problémom je, že neviem, ako vyriešiť obmedzenie telefonovania. Potreboval by som nastaviť, aby mohol telefonovať a posielať SMS len na konkrétne čísla, ale neviem ako to dosiahnuť. Existuje na to nejaká aplikácia? Chcel by som sa vyhnúť tomu, aby som mu tam dával programy na rodičovskú kontrolu, nakoľko neriešia to, čo potrebujem. Ako to ale urobiť?

V rámci tejto problematiky je vždy dobré sa vžiť do roly používateľa konkrétneho telefónu a uvedomiť si, čo vlastne chcete dosiahnuť.

Skúste si predstaviť, ako by ste mohli sami sebe na svojom telefóne zabrániť, aby ste volali na konkrétne čísla či používali konkrétne programy. Každé nastavenie, ktoré by ste spravili, by ste mohli kedykoľvek vziať späť, pretože ak máte možnosť niečo urobiť, máte právo to aj vrátiť nazad. Jediná cesta, ako by to možné nebolo, je ak by vám niekto tieto práva vzal.

A tu sa práve dostávame k programom a mechanizmom na rodičovskú kontrolu. Očividne požadujete, aby ste vlastníkom a správcom daného telefónu boli vy ako rodič, nie vaše dieťa. Váš syn má mať podľa vašich požiadaviek používanie zariadenia mierne alebo výrazne obmedzené. Musí byť teda v rámci neho len „podradný“ používateľ, ktorého vy v rámci nastavenia rodičovskej kontroly vytvoríte.

Ako zabrániť nečakaným výdavkom:

Ak vás obmedzenia volania zaujímajú len z hľadiska toho, že sa obávate, že dieťa si neuvedomí, že niekoľkohodinový telefónny hovor stojí peniaze a nechtiac prevolá obrovskú sumu, tak toto vôbec netreba riešiť v rámci obmedzenia na telefóne ako takom.

Je to treba riešiť na úrovni operátora. Tí majú na tieto účely špeciálne režimy a tarify, ako napríklad balík Prima Kids od Orange, ktoré majú limity na to, koľko maximálne môže dieťa mesačne za volania a SMS minúť. O blížiacom sa dosiahnutí limitu je informované prostredníctvom SMS a ak limit konkrétnej ceny dosiahne, hovory a SMS prestanú fungovať. Na číslo rodiča sa však dieťa aj po prečerpaní limitu stále dovolá, nakoľko je preň nastavená výnimka.

Google Family Link

Google Family Link, Zdroj: Google

Ak vás naopak obmedzenia volania zaujímajú nie z hľadiska ceny, ale preto, aby vaše dieťa celý deň len nekomunikovalo s kamarátmi a s niekým koho nepoznáte, vedzte, že váš syn na tieto účely nebude používať telefonovanie a SMS. Bude komunikovať zdarma s kýmkoľvek a akokoľvek dlho formou textových, alebo video/hlasových komunikátorov, ktorých je obrovský počet (WhatsApp, Viber, Skype, atď.). Stačí teda, aby bol pripojený na Wi-Fi, alebo mal nejakú minimálnu dátovú tarifu, čo mu umožní komunikovať akokoľvek dlho. Textová komunikácia je totiž z hľadiska dátových prenosov zanedbateľná.

Ak teda chcete dosiahnuť to, aby ste mali kontrolu nad tým, koľko a s kým dieťa komunikuje, potrebujete asistenciu mechanizmu na rodičovskú kontrolu.

Čo rodičovská kontrola smartfónov umožňuje:

Aplikácií na rodičovskú kontrolu existuje veľké množstvo. Obvykle nie je nutné za ne ani platiť, pretože základné oficiálne riešenia od výrobcov samotných mobilných systémov sú celkom zdarma.

V rámci Androidu poskytuje Google vlastnú a celkom bezplatnú aplikáciu nazvanú Google Family Link, ktorú si môžete stiahnuť cez aplikačný obchod Play.

Tá vám umožní na diaľku, prostredníctvom svojho spárovaného telefónu, nastavovať na telefóne dieťaťa rôzne pravidlá a reporty. Umožní vám vidieť, ktoré aplikácie dieťa používa a koľko v nich trávi času. Budete takisto môcť vidieť, ktoré aplikácie sú sťahované a inštalované a budete ich môcť v reálnom čase schvaľovať alebo blokovať. Už nainštalované aplikácie budete môcť takisto na diaľku na čas skryť. Takisto bude možné nastaviť limity na to, ako dlho môže dieťa zariadenie a konkrétne aplikácie používať a v ktorých hodinách. Celé zariadenie je takisto možné na diaľku uzamknúť.

Google Family Link a zisťovanie polohy

Google Family Link a zisťovanie polohy, Zdroj: Google

V súvislosti s previazaním a kontrolou synovho Google účtu, ktorého reálnym vlastníkom budete vy, budete mať prístup ku kompletnej histórii vyhľadávania a takisto možnosť okamžitej lokalizácie zariadenia na základe GPS, vrátane histórie polohy.

Obdobné funkcie nájdete aj na Apple zariadeniach, kde je rodičovská kontrola súčasťou iOS od verzie 12. Nech už používate akékoľvek zariadenie, vždy je možné vybrať si aj z veľkého zástupu aplikácií na rodičovskú kontrolu od rôznych iných firiem, ktoré budú mať rozličné schopnosti (a zároveň aj cenu).

Mnohé umožňujú zobrazovať kompletnú histórie navštívených stránok (a zakázanie návštev stránok nejakého typu), odosielanie komunikácie, špehovanie toho, čo sa práve deje na displeji, alebo aj napríklad vami spomenuté povolenie volania len na konkrétne telefónne čísla. Takouto je napríklad aplikácia SecureKids, ktorú takisto nájdete na Google Play.

Ako rodičovskú kontrolu (ne)používať:

Pri používaní aplikácií na rodičovskú kontrolu je vždy dobré byť veľmi svedomitý. Mnoho rodičov sa nimi nechá celkom opantať a podľahnú pokušeniu postaviť sa do roly všemohúceho totalitného diktátora z dystopického sci-fi románu, ktorý má neprestajný prehľad kde dieťa je, čo robí, čo číta a kedy.

Poskytujú mu absolútne nulové súkromie, nulovú slobodu a učia ho tak prakticky nulovej samostatnosti, sebestačnosti a sebakontrole. Každý rodič má pravdaže na výchovu detí odlišný názor, pričom nie každý prístup je možné uplatniť úspešne na každé dieťa.

Blokovanie hovoru z neznámeho čísla programom SecureKids

Blokovanie hovoru z neznámeho čísla programom SecureKids, Zdroj. SecureKids

Vzájomná dôvera rodiča a dieťaťa je ale vážna vec a ak rodič neprejaví žiadnu a zachová si dlhodobo maximálnu a úplnú kontrolu nad životom potomka, jedného dňa, keď bude dieťa dospelé, sa mu to všetko vráti. Častokrát je totiž pre rodiča zvyknutého na veľké utiahnutie uzdy nemožné rozpoznať, kedy by ju už mal začať povoľovať a vysokú kontrolu nad mobilným zariadením dieťaťa si tak plynulo zachováva aj v čase, keď je už tínedžer.

Moje osobné odporučenie je, že problémy a nutné obmedzenia v súvislosti s používaním smartfónov je vhodné riešiť, až keď základné cesty vysvetlenia a osvety zlyhajú. Ak svojmu dieťaťu dávate do ruky jeho vlastný smartfón, vyjadrujete tým názor, že mu už dôverujete v tom, že je takéto zariadenie schopné svedomito používať.

Základný dohľad je samozrejmý a váš potomok ho prirodzene očakáva, rovnako ako kritiku neporiadku vo svojej izbe. Typicky môžete napríklad dieťa raz týždeň požiadať, aby vám pre kontrolu ukázalo, koľko a komu volalo, alebo s kým si najviac píše. Pri nejakom nekontrolovanom používaní zariadenia v nočných hodinách, namiesto spánku, je omnoho lepšie zariadenia dočasne zabaviť, než nejako natrvalo zamykať na konkrétne hodiny. Na tieto veci skrátka často stačí tá obyčajná fyzická „rodičovská kontrola“ z reálneho sveta.

Aplikácia Eset Parental Control

Aplikácia Eset Parental Control, Zdroj: ESET

Ak bude nejaké zabavenie či väčší zásah softvérovou rodičovskou kontrolou nasledovať po nejakom zhoršení prospechu, či opakovanom nezodpovednom správaní, dieťa si vytvorí asociáciu, že nejaké jeho správanie malo negatívne následky a musí byť teda vykonaná náprava. Je to teda úplne odlišné od toho, ako keď má všetky veľké obmedzenia a kontrolu aktívnu na zariadení okamžite, aj keď ešte nič zlé neurobilo.

Voľnejší prístup založený na dôvere vedie k tomu, že dieťa sa učí správne návyky samo a vy mu slúžite ako sprievodca, teda naozajstný rodič a nie ako dozorca vo väznici. Vyústi do budovania lepších vzťahov, ktoré budú veľmi potrebné v čase, keď sa z dieťaťa stane tínedžer a začnú u neho fungovať základné biologické mechanizmy vzdoru, potrebné pre budúce osamostatnenie.

Ak budete mať v tomto období strach o jeho bezpečnosť, môžete ho požiadať, aby s vami cez svoj Google účet dobrovoľné zdieľal svoju lokalitu. Ak pochopí vaše obavy a súhlasí s tým, je to úplne iné, než násilné neprestajné monitorovanie diktátorom na pozadí celý život, ktoré u neho dlhodobo budete praktikovať.

Každý dospelý človek si sám určite dobre pamätá, ako mnohé životné skúsenosti, ktoré ho formovali, získal bez dohľadu rodičov, alebo napriek ich zákazu. A tak to už býva. Zo smartfónu by sa preto nemal stať nástroj neprestajného diktátorského monitoringu, ktoré dieťa bude považovať za normálnu súčasť svojho života. Jedného dňa si totiž uvedomí, že to normálne rozhodne nebolo.

František Urban

František Urban
Zameriavam sa najmä na prehľadové a analytické články z oblasti najrôznejších technológií a ich vývoja. Nájdete ma takisto pri diagnostike HW a SW problémov.