Podanie elektronického colného vyhlásenia k zásielkam nízkej hodnoty z tretích krajín prostredníctvom nového e-commerce portálu je bezplatné. Zaplatiť však môžete za to, že do vyriešenia zásielky sa táto uskladňuje napr. na Slovenskej pošte. 

Pri podaní colného vyhlásenia vôbec nemusíte využívať služby externých prepravných spoločností a splnomocňovať ich na podanie colného vyhlásenia. Prepravné spoločnosti vrátane Slovenskej pošty si však môžu od vás žiadať rôzne poplatky (napríklad za manipuláciu so zásielkou alebo za zastupovanie v colnom konaní). Tieto poplatky nesúvisia s colnými poplatkami.

Od 1. júla tohto roka si môžete precliť zásielky nízkej hodnoty z tretích krajín sami prostredníctvom e-commerce portálu. Ide o pomerne rýchle preclievanie a pritom neplatíte nič. Ak platíte nejaký poplatok, tento si určuje prepravca napríklad ako poplatok za manipuláciu so zásielkou, jej uskladnenie po príchode na Slovensko, poskytnutie potrebných informácií k precleniu zásielky, samotné zastupovanie v colnom konaní a pod.

Prostredníctvom e-commerce portálu môžete precliť všetky zásielky, ktorých vnútorná hodnota tovaru nepresiahne 150 eur a tovar nesmie byť predmetom zákazov a obmedzení (napr. chránené druhy rastlín, živočíchov, zbrane) a ani predmetom spotrebných daní (napr. alkohol, cigarety a pod.).

Podľa našich skúseností zatiaľ ešte niektoré zásielky z Činy prechádzajú ku koncovému spotrebiteľovi, to je však len prechodný jav. Slovenská pošta sa pre náš portál vyjadrila, že účtuje za uskladnenie zásielky zatiaľ prechodne zníženú sumu 2 eurá za zásielku s nízkou hodnotou. Bežná cena je 4 eurá a u iných prepravcov to môže byť ešte viac.

Za samotnú zásielku potom na portáli finančnej správy zaplatíte DPH, čo je pre Slovensko 20 % z ceny tovaru. Ako ste si asi všimli, napr. Aliexpress začal túto sumu za DPH priamo aj zobrazovať pri výbere tovaru a po nastavení domácej krajiny na Slovensko sa prednostne dodáva zo skladov z Európskej únie, najčastejšie je to Španielsko. Doba dodávky je určená maximálne na 7 dní. Cena za dodávku je však podstatne vyššia ako to je priamo pri dodávkach z Číny.

Pokiaľ DPH za zásielku zaplatíte dopredu, druhý krát DPH už platiť nebudete a táto putuje priamo k vám bez ďalších poplatkov. Dobre teda vyberajte, odkiaľ príde váš tovar. Pri nastavení domácej krajiny na Česko sa dá dokonca filtrovať tak, aby sa vám zobrazili len také tovary, ktoré sa dajú dodať výhradne z európskych skladov. Aliexpress začal zobrazovať hodnu DPH (VAT v angličtine) pri zásielkách doručovaných zo skladov z Európskej únie. Kontaktovali sme zákaznícku podporu Aliexpress a dostali sme odpoveď, že toto je čisto informácia, koľko z hodnoty tovaru tvorí DPH, ale už ju druhý krát platiť nebudete. Osobne si myslím, že je to pre bežného človeka skôr mätúce.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.