Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na slovensku prebiehal druhý ročník výstavy celosvetového dňa žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT) Girl’s Day. Tento deň patrí všetkým dievčatám vo veku 14-18 rokov, ktoré rozmýšľajú, akým smerom štúdia sa vydať. Podniky a inštitúcie v odbore informačných technológií im v tento deň pripravujú vo svojich priestoroch program, ktorého cieľom je zoznámiť ich s prácou v IKT sektore a poukázať na jej výhody. Zámerom je motivovať ich k výberu technického a IT štúdia a následnému zamestnaniu v tomto sektore.

prezident_a_studentka_nowat

Záštitu nad programom prevzal tento rok prezident SR p. Andrej Kiska, ktorý sa aj priamo zúčastnil otvorenia na FIIT STU. Spolu s dievčatami si vrámci praktického workshopu vytvorili domácu telefónnu sieť a otestovali jej funkčnosť.  V úvodnom príhovore vyzval všetky dievčatá, aby si nevyberali ľahšiu cestu pri štúdiu na vysokej škole. Dôležité je podľa jeho slov aj uplatnenie po skončení školy.

Tohtoročný program prebieha v 60-tich inštitúciách a zúčastňuje sa ho takmer 800 dievčat z celého Slovenska. Organizátorom akcie je občianske združenie Aj TY v IT, založené Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave (FIIT STU), ktoré pôsobí na celom Slovensku. Aj Ty v IT pracuje dlhodobo so stredoškoláčkami a cez rôzne typy aktivít im približuje štúdium informatiky a možnosti, ktoré po jeho absolvovaní dievčatá majú. Vďaka aktivitám AJ Ty v IT stúpol počet študentiek na FIIT STU počas troch rokov z 3 % na 10 %.

workshop_nowat

„Všetci si uvedomujeme, že dievčat a žien je v technike a informatike málo. Verím, že Girl’s Day postupne prispeje k zmene tohto stavu. Prostredníctvom Aj Ty v IT s nimi vieme viac komunikovať a ukázať im, že toto odvetvie je pre ne dobrou voľbou,“ uviedol Pavel Čičák, dekan FIIT STU.

Značky: