Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prehľad nad osobnými financiami si vyžaduje priebežnú pozornosť. Stav svojich účtov však veľká časť Slovákov nesleduje na pravidelnej báze, polovica z nich to robí len raz mesačne alebo menej často.

Z toho štvrtina ich sleduje len vtedy, ak majú nízky zostatok, alebo sa razantne zmenila ich finančná situácia. Najčastejším argumentom je, že na pravidelnú starostlivosť o svoje peniaze nemajú čas (25,4 percenta). Ďalšími dôvodmi sú, že im chýba vhodný nástroj (10,7 percenta), nevedia, ako na to (9,8 percenta), nezaujíma ich to (7,6 percenta) alebo že to je pre nich príliš náročné (6,9 percenta). Tieto dáta vyplývajú z prieskumu, ktorý realizovali Mindworx a Moneyhoon: digitálny správca osobných financií. Platforma bude spustená v prvej polovici roka 2023. Vďaka súboru inteligentných nástrojov pomôže udržiavať Slovákom prehľad nad osobnými financiami bez výhovoriek a finančných poradcov.

„V tomto období je na mieste zamyslieť sa aj nad stratégiou, ako vylepšiť finančné zdravie dlhodobo, nielen v rámci impulzívnych predsavzatí. Čo chcete vo svojom finančnom živote dosiahnuť? Je to len prežitie, udržiavanie pohodlia alebo lepší status, viac kvalitného času a väčšia finančná sloboda? V oblasti osobných financií je to podobné ako s preplnenou posilňovňou v januári. Každý by chcel ihneď naberať formu. Na to, aby bola jeho snaha udržateľná, mal by najskôr zhodnotiť svoj celkový stav a motiváciu. Až potom si môže vytvoriť plán na pravidelné cvičenie. Každý nový finančný rok by sa mal preto začať reflexiou a pochopením, akým spôsobom ste hospodárili počas toho minulého. Vďaka tomu získate veľmi konkrétne poznatky a dáta, ktoré dokážete či už vedome, alebo nevedome aplikovať,” hovorí Erik Čebík, CEO Moneyhoon.

Finančná sloboda na dosah

Kvalita osobných financií veľmi úzko súvisí s kľúčovými oblasťami v živote vrátane eliminácie stresu a obáv z budúcnosti. Preto je na mieste položiť si otázku, čo konkrétne pre človeka znamená finančná sloboda a akým spôsobom je možné ju dosiahnuť. Je to dostatok prostriedkov v prípade náhlej straty práce, zakúpenia si vecí a služieb bez zadlženia, pokrytie financií na dovolenku, liečbu či na pomoc priateľovi v núdzi? Na nastavenie individuálnych finančných cieľov treba tieto otázky prioritizovať a zamerať sa na konkrétne riešenia.

Podľa Čebíka starostlivost o osobné financie stojí na štyroch základných pilieroch pre dosiahnutie väčšej finančnej slobody a sebavedomia.

  1. Zdravý cashflow – zistite, s akým objemom peňazí môžete voľne nakladať nad rámec nevyhnutných mesačných výdavkov. Ak máte tento objem vyčíslený, dokážete svoj cashflow lepšie ustrážiť. Pokiaľ vaše výdavky presahujú príjmy, ktoré máte, je to dlhodobo neudržateľný stav.
  2. Finančná rezerva – zistite, koľko peňazí vám leží bokom na bežnom či na sporiacich účtoch. Toto číslo predstavuje vašu krátkodobú finančnú slobodu a mieru bezpečia v prípade nečakaných udalostí. Ak je suma nižšia ako vaše 3-mesačné výdavky, je čas na rozhodnutie priebežne doplniť finančnú rezervu. Prax, ako aj štúdie hovoria, že jej vytvorenie nezávisí len od výšky príjmov. Usporiť dokáže takmer každý.
  3. Eliminácia dlhov – je dôležité mať prehľad o celkovej výške úverov a pravidelných mesačných splátkach. Na pravidelnej báze tak môžete ich výšku porovnať s príjmom a postupne sa zbavovať tých najdrahších úverov, najmä vo forme povoleného prečerpania na bežnom účte alebo dlhu na kreditnej karte. Okrem eliminácie dlhov je na mieste myslieť aj na budúcnosť a preveriť možnosť poistenia na prípadný výpadok príjmov.
  4. Investície – nad rámec finančnej rezervy je vzhľadom na súčasnú dvojcifernú infláciu vhodné začať plánovať, kam vložiť extra hotovosť a nechať ju zhodnocovať. Na sporiacom účte to určite nebude dostatočné.

Moneyhoon v rámci finančného zdravia a osvety ponúkne inteligentné funkcie a tipy na ešte lepšiu kontrolu nad každodenným finančným plánovaním jeho používateľov. Vrátane možnosti nastaviť si a dohliadať na mesačný rozpočet, vytvoriť prehľad cashflow, dlhov, účtov, poplatkov, pravidelných splátok v reálnom čase a určiť si svoj finančný cieľ. Uľahčí tým zložitú administratívu v excelových tabuľkách a dodá odvahu aj opatrnejším ľuďom začať sa o svoje financie skutočne zaujímať.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.