Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Reklamný trh vzrástol v roku 2014 o 4,7 % a výdavky do reklamy v offline médiách dosiahli 1,08 mld eur. Tempo rastu bolo najpomalšie od roku 2011. Vyplýva to z monitoringu reklamných výdavkov Ad Intelligence spoločnosti TNS Slovakia. Monitoring vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje žiadne zľavy, bartre a agentúrne provízie.

TNS_REKLAMNY_TRH_2014_nowat

Vzhľadom na takmer 70 percentný podiel televízie v mediamixe tradičných médií je nárast výdavkov o 5,5 percenta v tomto médiu najvýznamnejším akcelerátorom medziročného vývoja celého reklamného trhu. Pozitívny vývoj zaznamenali aj investície do reklamy v rádiu (5,7 percenta) a outdoore (6,3 percenta). Aj keď výdavky na reklamu v kinách zaznamenali najväčšiu mieru rastu (9,3 percenta), podiel kinoreklamy na celkovom mediamixe zostáva stále pod úrovňou 1 percenta. S medziročným nárastom 0,6 percenta reklama v printe stagnovala – kým noviny v roku 2014 mierne poklesli (-0,3 percenta), časopisy si medziročne polepšili (1,4 percenta).

Prehľad výdavkov do reklamy

MediatypVýdavky do reklamy 2014% zmena 2014 vs. 2013podiel na mediamixe 2014
TV748 584 241 €5,5%69,5%
RADIO70 765 641 €5,7%6,6%
PRINT176 179 178 €0,6%16,4%
OUTDOOR77 175 089 €6,3%7,2%
KINA3 741 923 €9,3%0,3%
SPOLU1 076 446 072 €4,7%100,0%

Objem využitého reklamného priestoru sa v rôznych médiách vyvíjal odlišne. V celoštátnych televíziách sa zvýšil objem odvysielaného reklamného času o 10 percent, hoci výdavky do reklamy rástli iba polovičným tempom (5,5 percenta). Hodnota reklamného času v rádiách v roku 2014 vzrástla, keď pri poklese odvysielaných reklamných minút (-6,3 percenta) zaznamenali rádiá nárast investícií do reklamy (5,7 percenta). Aj keď počet inzertných strán v printoch poklesol o 2,6 percenta, výdavky do reklamy v nich vzrástli o 0,6 percenta.

Celková dĺžka odvysielaných spotov v hodinách, resp. počet inzertných strán za obdobie 2014 vs. 2013

Mediatyp20142013% zmena
TELEVÍZIA6 087 hodín5 532 hodín10,00%
RÁDIO1 361 hodín1 452 hodín-6,29%
PRINT49 041 inz.strán50 340 inz.strán-2,58%
   z toho Časopisy26 768 inz.strán27 193 inz.strán-1,56%
   z toho Noviny22 274 inz.strán23 148 inz.strán-3,78%

TOP 10 zadávateľov investovalo do reklamy 23 percent z celkového objemu reklamných výdavkov v roku 2014. Medziročne zvýšili TOP 10 zadávatelia svoje investície do reklamy o 1,5 percenta. 9 z 10 zadávateľov sa umiestnilo v tomto rebríčku aj v roku 2013. Nováčikom v rebríčku TOP 10 je Prima banka, ktorá medziročne zvýšila výdavky do reklamy o 27 percent. Z TOP 10 vypadol zadávateľ Nestlé, ktorý sa prepadol na 21. miesto.

TOP kategóriou, na propagáciu ktorej minuli zadávatelia najviac peňazí, bola kategória Banky (vrátane stavebných sporiteľní a poskytovateľov pôžičiek v hotovosti). K prvenstvu bánk prispeli najvýraznejšou mierou zadávatelia Zuno, Raiffeisen bank a Consumer Finance Holding. Prvých päť kategórií sa v TOP 5 nachádzalo aj v roku 2013, avšak kategórie Autá a Lieky si vymenili oproti roku 2013 pozície v rebríčku. Dvojmiestny nárast reklamných investícií zaznamenali kategórie Banky (21 percent) a Obchod (14 percent). Na podporu Telco služieb sa minulo o 10 percent menej. U Áut a Liekov bol pokles jednociferný (-3%, -5%).

TOP 5 kategórií 2014

Kategória20142014 vs. 2013 % zmena
Banky134 346 433 €21%
Telekomunikačné služby90 189 371 €-10%
Autá75 886 228 €-3%
Lieky75 361 690 €-5%
Obchod, maloobchod70 534 013 €14%

Najväčším zadávateľom reklamy bol Slovak Telekom, aj keď medziročne zredukoval svoje výdavky o 17 percent. Všetci traja zadávatelia z TOP 3 boli mobilní operátori. Nováčikom v TOP3 je O2 Slovakia. Slovak Telekom a Orange sú na prvých 2 priečkach v rovnakom poradí už od roku 2011. Na rovnakých pozíciách zostali aj Unilever, Slovenská sporiteľňa a Poštová banka. Lidl sa medziročne posunul nahor o 2 priečky na 4. pozíciu a Tesco sa posunulo z 9. na 8. pozíciu. Henkel znížil svoje reklamné výdavky a prepadol sa z 3. miesta na 6. miesto.

TOP 10 zadávateľov 2014

PoradieZadávateľ20142014 vs. 2013 % zmena
1Slovak Telekom43 077 004 €-17%
2Orange40 982 484 €-2%
3O2 Slovakia27 389 220 €26%
4Lidl27 285 009 €33%
5Unilever25 784 132 €23%
6Henkel21 004 207 €-21%
7Slovenská sporiteľňa17 143 883 €-10%
8Tesco Stores14 774 706 €3%
9Prima banka14 738 670 €27%
10Poštová banka13 637 208 €-2%

Poradie značiek, do propagácie ktorých investovali zadávatelia najviac peňazí, vedú rovnako ako v roku 2013 mobilní operátori. Lídrom je značka Telekom, nasledujú ju Orange a O2. Hodnota reklamy značiek mobilných operátorov predstavuje takmer 10 percent celkových výdavkov do reklamy v roku 2014. 9 z 10 značiek bolo v TOP 10 aj rok predtým. Nováčikom v rebríčku je značka Billa, ktorá na 10.pozícii vystriedala značku Tatra banka. V top 10 značiek sa okrem mobilných operátorov umiestnili aj 3 banky, 3 obchodné reťazce a 1 automobilka. Najvýraznejší medziročný nárast (33 percent) zaznamenala značka Lidl. V najväčšej miere poklesli výdavky na inzerovanie značky Orange (-21 percent).

Značkavýdavky v 20142014 vs. 2013 % zmena
1Telekom43 068 604 €-16%
2Orange32 818 275 €-21%
3O227 389 220 €26%
4Lidl27 285 009 €33%
5Slovenská sporiteľňa17 143 883 €-9%
6Prima banka14 738 670 €27%
7Poštová banka13 635 008 €-1%
8Tesco12 187 625 €1%
9Škoda11 471 295 €2%
10Billa10 858 528 €13%

Monitoring reklamných výdavkov vychádza z oficiálnych cenníkových cien a nezohľadňuje bartre, bonusy a agentúrne provízie. TNS Slovakia aktuálne monitoruje 9 celoštátnych televíznych a 6 celoštátnych rozhlasových staníc, viac ako 130 printových titulov s celoslovenským aj regionálnym zameraním, 350 domén druhej a tretej úrovne a preberá údaje o reklame od 10 out-of-home agentúr, 2 kino spoločností a 1 mediálneho zastupiteľstva (zastrešuje 27 tematických TV staníc).

Značky: