Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rozsáhlejší integrace se softwarem třetích stran zjednodušuje projektování a zkracuje dobu dodání v místě provozu o týdny.

Nejnovější verze integrovaného vývojového prostředí Studio 5000 společnosti Rockwell Automation urychluje vstup inteligentních strojů na trh a zároveň zvyšuje bezpečnost. Tento software nabízí nové možnosti digitálního navrhování zkracující dobu potřebnou pro konstruování, testování a uvedení strojů do provozu. Jeho součástí je také služba CIP Security přinášející do automatizace průmyslově ověřené bezpečnostní technologie.

Pro urychlení projektování nyní aplikace Studio 5000 Logix Designer využívá rozhraní pro otevřenou výměnu dat AutomationML. Díky němu si aplikace může vyměňovat data s návrhovými programy, jako například EPLAN Electric P8. Inženýrům tak stačí systém navrhnout pouze jednou a data importovat do nástrojů, čímž si ušetří hodiny přepisování a přemapování u každého projektu.

Nový produkt se simulačním rozhraním využívá také rozhraní Functional Mock-Up Interface (FMI) umožňující výměnu dat se softwarem pro modelování, jako je MATLAB nebo Simulink. Díky němu mohou inženýři stroje virtuálně otestovat a vyřešit případné problémy ještě před uvedením strojů do provozu, doba dodání v místě provozu se tak může zkrátit z týdnů na dny.

„Se softwarem Studio 5000 vstupuje odvětví do nové éry digitálního navrhování strojů,“ říká Matt Masarik, marketingový manažer softwaru pro navrhování společnosti Rockwell Automation. „Možnosti datové výměny mohou inženýrům pomoct omezit přepracovávání projektů a ušetřit čas mezi navrhováním a uvedením do provozu. A poroste také možnost úspor, protože do tohoto softwaru pro navrhování zapojujeme více členů programu PartnerNetwork.“

Mezi další vylepšení nejnovější verze softwaru Studio 5000 patří:

Vylepšená vícevrstvá bezpečnost: Prostřednictvím softwaru Studio 5000 budou mít společnosti možnost využívat službu CIP Security k lepší ochraně své průmyslové komunikace se zachováním autenticity, integrity a důvěrnosti. Díky nástroji FactoryTalk Policy Manager, který bude dostupný na začátku roku 2019, budou administrátoři moci centrálně řídit politiky bezpečné komunikace v prostředí softwaru Studio 5000 na kompatibilním hardwaru. Zařízení zabezpečené technologií CIP se tak bude schopné samo bránit proti síťovým a komunikačním útokům.

Lepší využití: Díky nové 64bitové podpoře softwaru Studio 5000 jsou inženýři daleko přesnější ve svých výpočtech a následně i ve svých aplikacích. Nová vylepšení Logix tag-based alarmů, mezi které patří nové instrukce a zvýšená viditelnost alarmů, také urychlují identifikaci a řešení problémů ve výrobě a pomáhají tak koncovým uživatelům optimalizovat jejich produktivitu.

Úspora času díky knihovnám: Nová propojení knihoven v nástroji Studio 5000 Application Code Manager umožňují automatické vytvoření hierarchických struktur v projektech navrhování. S touto funkcí může inženýr například najednou rychle vytvořit nádrž i připojené ventily a nemusí jednotlivé objekty vytvářet odděleně. Nástroje knihovny také umožňují inženýrům přidávat více obsahu do objektů knihovny, např. uživatelskou dokumentaci. Díky tomu mohou konstruktéři strojů vytvářet efektivnější a konzistentnější projekty.

Rozšířená integrace nástroje Application Code Manager, díky kterému mají inženýři přístup k softwaru pro navrhování třetích stran, přináší další úsporu času.

O programu PartnerNetwork společnosti Rockwell Automation

Program partnerské sítě Rockwell Automation PartnerNetwork nabízí globálním výrobcům přístup do sítě vzájemně spolupracujících společností. Tato síť se zaměřuje na vývoj, implementaci a podporu nejlepších oborových řešení k zajištění optimalizace v celé továrně, zlepšení výkonnosti strojů a dosahování cílů v oblasti trvale udržitelného vývoje.

Značky: