Slovak Telekom pokračuje v rozširovaní LTE pokrytia a k 1. októbru 2015 už pokrýval 69,6% populácie. Telekom má v súčasnosti signál 4G siete už v 123 mestách – a v septembri pribudli na mapu pokrytia GelnicaTornaľa.

Vianoce2015PokrytieMedzi nové pokryté obce za mesiac september patria: Beňuš, Bošany, Budča, Čukalovce, Horný Pajer, Kálnica, Kanianka, Kľušov, Kurovec, Mirkovce, Paňa, Podhorany, Prašice, Rokycany, Slatina, Slovenská Ves, Sobotište, Stratená, Tisovec, Veľké Blahovo, Veľké Rovné, Zlaté Klasy a Zohor.

Ďalší plán Telekomu v pokrytí 4G už bude začínať číslicou 7.