Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Na Slovensku je takmer 240-tisíc invalidných občanov
  • Allianz – SP od začiatku roka poistila pre riziko invalidity 7 380 Slovákov
  • Slováci sa najčastejšie stávajú invalidnými po päťdesiatke

Od začiatku roka si v Allianz – Slovenskej poisťovni uzavrelo poistenie rizika invalidity už 7380 Slovákov, ich vekový priemer je 35 rokov. V tomto roku začala Allianz – SP ponúkať aj poistenie pre prípad „čiastočnej“ invalidity následkom úrazu.

Poistnú sumu, ktorú v prípade invalidity poisťovňa vyplatí, si určí každý klient sám pri uzatváraní poistenia. Suma nie je fixná, v priebehu doby poistenia si ju poistený môže meniť podľa svojej aktuálnej životnej situácie. „V prípade invalidity sa naši klienti poisťujú na priemerne 9 754 eur. Niektorí si však svoj život a život rodiny zabezpečia vo väčšej miere, najvyššia poistná suma v tomto je poistení zatiaľ 100-tisíc eur,“ hovorí Andrea Leskovská, riaditeľka odboru manažmentu produktov v Allianz – SP.

Na poistenie v prípade invalidity myslia aj mladí ľudia. Vekový priemer poistených v tomto roku dosahuje 35 rokov. Navyše, práve pre mladých je poistné zvyčajne výhodnejšie. V rizikovej časti životného poistenia si môžu vybrať, pred čím chcú byť chránení. Najčastejšie je to úraz, invalidita, nezamestnanosť a smrť. Vždy treba myslieť na to najdôležitejšie; pri neočakávanej udalosti vedieť zabezpečiť seba a svoju rodinu.

Na poistenie od Allianz – SP sa jej klienti môžu spoľahnúť, pomáha im v prípade poistnej udalosti a na konci poistnej doby im uľahčí vstup do dôchodku. Allianz – Slovenská poisťovňa prijíma denne 400 hlásení o poistných udalostiach, z ktorých pozitívne vybaví až 95 percent. V priebehu 48 hodín z nich vyrieši až 60 percent.

Čo je to invalidita?

Invaliditou sa rozumie dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav spôsobený chorobou alebo úrazom, v dôsledku ktorého nastal pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť už o viac ako
40 percent v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Sociálna poisťovňa v prvom polroku 2015 eviduje 11 877 ľudí s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 percent. Najvyšší počet uznaných invalidít je
vo vekovej skupine 50 až 60 rokov. V prípade ťažkého úrazu okamžite vypadne príjem postihnutého člena rodiny a poistenie vie finančnú stratu nahradiť.

Život nie je len sladký

V prípade úrazu posudzuje stav klienta Sociálna poisťovňa a lekár. Poistnou udalosťou je akýkoľvek úraz, ktorý nastal počas trvania poistenia a jeho následkom sa klient stal invalidným,
a to najneskôr do 3 rokov od dátumu konca poistenia. Allianz – SP mu jednorazovo vyplatí poistné plnenie, ktoré jemu a jeho rodine uľahčí obdobie s výpadkom príjmu. Financie môže použiť
aj na úpravu bývania na bezbariérové alebo na nákup pomôcok, ktoré mu pomôžu zvyknúť si
na život s hendikepom.

Investičné životné poistenie od Allianz – Slovenskej poisťovne má teraz zvýhodnené pripoistenie úrazovej invalidity so zvýšeným krytím o 50 percent. „V praxi to znamená, že klientom, ktorí si uzatvoria toto poistenie do konca októbra, v prípade úrazu s trvalými následkami vyplatíme o polovicu vyššie poistné plnenie,“ dodáva Andrea Leskovská.

Akcia na zvýhodnené poistenie úrazovej invalidity platí len na zmluvy uzatvorené do polnoci 31. októbra 2015.

Značky: