Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

10. októbra si pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Posledné viac ako dva roky má tento deň o niečo väčší význam, keďže duševné zdravie sa počas pandémie celosvetovo zhoršilo.

Podľa prieskumu jednej zo zdravotných poisťovní, pred pandémiou viac ako polovica Slovákov hodnotila svoj duševný stav ako veľmi dobrý, dnes je to už len približne 30 % Slovákov. Viacerí psychológovia a psychiatri potvrdili, že za posledné takmer tri roky pandémie nárast výskytu psychických ťažkostí eskaloval, prípadne došlo k prehĺbeniu porúch. Podľa pravidelného prieskumu Ako sa máte Slovensko?, po vypuknutí vojny na Ukrajine pociťovala depresívne stavy až tretina Slovákov.

Nárast psychických škôd aj alkoholu

Nárast psychických škôd počas pandémie eviduje aj najväčšia poisťovňa na trhu. „Počas pandémie nám klienti hlásia každý týždeň v priemere 4 až 5 poistných udalostí, súvisiacich s duševným zdravím. Ide najmä o depresie, úzkostné stavy, reakcie na ťažký stres, akútne psychotické poruchy, ale aj zaznamenali sme aj nárast škôd na psychike spôsobených požitím alkoholu,“ konštatuje riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí Allianz Dárius Nógli. Od začiatku pandémie v marci 2020 tak Allianz eviduje 539 psychických škôd v hodnote viac ako 264-tisíc eur. Viac ako polovica psychických škôd si vyžadovala hospitalizáciu pacienta a každá piata takáto škoda bola spôsobená požitím alkoholu, pričom štyri prípady skončili smrťou. „Najvyššie vyplatené poistné plnenia za psychické škody, ktoré sme klientom vyplatili, boli takmer 44-tisíc eur za úmrtie a 27-tisíc eur za ušlý zárobok v dôsledku úzkostných porúch,“ dopĺňa D. Nógli.

Psychickú chorobu kryje životná poistka

Aj psychické ochorenia v Allianzi kryje životné poistenie, konkrétne hospitalizáciu, denné odškodné z dôvodu PN, ušlý zárobok, invaliditu či smrť. „Tak, ako aj pri ostatných poistných udalostiach platí, že ochorenie alebo jeho príznaky nesmú existovať v čase uzavretia poistenia, keďže poistnou udalosťou sa rozumie náhodná udalosť,“ vysvetľuje riaditeľka odboru životného poistenia Allianz Zuzana Čapčíková. Stupeň invalidity posudzuje Sociálna poisťovňa na základe zdravotnej dokumentácie klienta.

Kroky pre zlepšenie či udržanie svojho duševného zdravia:

  • Vytvorme si dennú rutinu, ktorú budeme dodržiavať
  • Mentálnu aktivitu striedajme s fyzickou aktivitou
  • Doprajme si dostatok spánku, zdravej stravy, čerstvého vzduchu a prísun vitamínov
  • Obmedzme čas na internete a na sociálnych sieťach
  • Buďme v kontakte so svojimi blízkymi a priateľmi
  • Nájdime si čas na seba – svoje koníčky, oddych, meditáciu, modlitbu
  • Buďme láskavý a milosrdný k sebe a svojim chybám a limitom
  • Nebojme sa požiadať o pomoc, či vyhľadať odborníka

Značky: