Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

So stúpajúcou hladinou Dunaja stúpajú aj obavy o následky z jej ďalšieho rozvodnenia. Allianz – Slovenská poisťovňa pozorne sleduje a vyhodnocuje situáciu.

Zároveň už niekoľko dní prijíma zvýšený počet hlásení o škodách spôsobených povodňami a záplavami. Od soboty 1. júna eviduje už 146 poistných udalostí z rizika povodeň, záplava a atmosférické zrážky v celkovej hodnote takmer 90-tisíc eur a očakáva, že ich počet bude v najbližších dňoch ešte stúpať.

Škody spôsobené povodňami, záplavami, či atmosférickými zrážkami sú kryté z rizika živel, ktoré je súčasťou už základného balíka majetkového poistenia Môj domov. Škody spôsobené živlom na vozidlách kryje havarijné poistenie, takisto v rámci základného balíka poistenia.

Ako nahlásiť škodu po povodni:

  1. Pri akejkoľvek škode na majetku odporúčame čo najskôr kontaktovať poisťovňu a škodu nahlásiť, buď online, prostredníctvom webstránky poisťovne, prípadne telefonicky alebo cez svojho obchodníka
  2. Vždy odporúčame poškodenia aj nafotiť a fotodokumentáciu priložiť k hláseniu škody
  3. Po nahlásení škody je potrebné počkať na obhliadkového pracovníka z poisťovne, ktorý zistí rozsah škôd a zdokumentuje poškodenia, až potom je možné začať s odstraňovaním následkov škôd a opravou majetku
  4. V prípade, že je potrebné zamedziť vzniku ešte väčšej škody, napríklad ak víchrica strhne strechu a hrozí, že blížiaci sa dážď spôsobí ďalšie škody, alebo je potrebné odstrániť následky škody z hygienických dôvodov, vtedy je možné začať s odstraňovaním následkov škôd a opravou aj bez kontaktu s poisťovňou
  5. Po doložení všetkých potrebných dokumentov (faktúry a bločky za opravu) poisťovňa vyplatí poistné plnenie do niekoľkých dní
  6. V prípade potreby môže poškodený požiadať aj o vyplatenie zálohy na opravu

Značky: