Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť ARBES Technologies, popredný európsky dodávateľ softvérových riešení pre banky a finančné inštitúcie, pokračuje v úspešnej spolupráci s Poštovou bankou.

V predchádzajúcich rokoch implementovaný systém ARBES TOPAS, ktorým banka pokrýva celú oblasť kapitálových trhov na Slovensku vrátane nevyhnutného zaistenia vysokej miery integrácie na bankové systémy, teraz rozširuje o podporu nového rozhrania Centrálneho depozitára SR a komunikácie s Burzou cenných papierov Bratislava.

Poštová banka primárne pôsobí na slovenskom trhu, kde spravuje takmer miliónové portfólio klientov z oblasti retailu aj korporátnej sféry. Riešenie ARBES TOPAS pre ňu predstavuje kľúčové riešenie, ktoré automatizuje procesy obchodovania s cennými papiermi, služieb Centrálneho depozitára SR a správy portfólií a zároveň dohliada na dodržiavanie všetkých legislatívnych a regulatórnych nariadení. Existujúca etapa vzájomnej spolupráce a implementácie nového riešenia súvisí s pristúpením Centrálneho depozitára k Rámcovej zmluve s Európskou centrálnou bankou Target2 – Securities, ktorá je pilierom harmonizovaného vysporiadania cenných papierov v rámci Európskej únie.

Zavedenie nového systému nám prinieslo potrebné zefektívnenie našej prevádzky a požadované rozšírenie ponuky našich produktov z oblasti kapitálového trhu našim klientom. Preto sme sa s príchodom nového rozhrania s dôverou obrátili opäť na nášho kľúčového partnera, spoločnosť ARBES Technologies,“ uviedol Marian Babušek, riaditeľ operačnej divízie v Poštovej banke.

Hlavnou prednosťou nášho riešenia je jeho funkčná aj technologická vyspelosť, prepracovaný reporting a možnosť systém kedykoľvek veľmi pružne prispôsobiť konkrétnym požiadavkám zákazníka. Jeho nasadenie a bezproblémové fungovanie v Poštovej banke, rovnako ako u troch desiatok ďalších klientov, je pre nás cennou skúsenosťou a záväzkom budúceho rozvoja. Projekt sa na začiatku implementácie neobišiel bez menších komplikácií, ale dobrý výsledok je v tejto chvíli garantom dôvery a vzájomnej budúcej úspešnej spolupráce,“ dodal Milan Krupička, riaditeľ divízie finančných informačných systémov ARBES Technologies.

Značky: