Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prímestské autobusy vybavené novým typom ekologických bŕzd oddnes testuje v každodennej prevádzke spoločnosť ARRIVA. Nové brzdy by mali prispieť ku zvýšeniu čistoty ovzdušia na autobusových zastávkach, na rušných križovatkách a v ich okolí. Účinnosť novej technológie merajú špeciálne zariadenia inštalované v Pezinku už od polovice júla. V rámci európskeho projektu testujú spolu s Pezinkom nové brzdy aj v talianskom Bergame.

Na verejnej prezentácii, ktorej cieľom bolo informovať o projekte cestujúcich a verejnosť, sa zúčastnila aj podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Alžbeta Ožvaldová, primátor mesta Pezinok Roman Mács a generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku Michal Horák.

„Doprava je jeden z najvýznamnejších znečisťovateľov ovzdušia v Bratislavskom kraji. Až 60 % emisií z dopravy pripadá na automobilovú dopravu, pričom táto v BSK tvorí 40 % celkovej produkcie emisií v rámci automobilovej dopravy v SR. Príčinou je, že individuálna automobilová doprava tvorí podiel až 73 % na celkovom objeme dopravy. Toto chceme zmeniť. Preto robíme konkrétne kroky k tomu, aby sme ľudí motivovali prestúpiť z áut do verejnej dopravy. Aj preto je dôležité, že náš regionálny autobusový dopravca ARRIVA sa zapojil do projektu Re-Breath,“ povedala Alžbeta Ožvaldová, podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja.

„V Pezinku nám záleží na tom, aby sme mali čistý vzduch nielen v kopcoch nad mestom, ale aj na našich autobusových zastávkach, pretože chceme žiť v zdravom prostredí. Preto sme projekt podporili, vyšli sme spoločnosti ARRIVA v ústrety a pomohli pri inštalovaní zariadení na meranie kvality ovzdušia. Pezinok sa tak zapojil do prestížneho projektu, ktorý pomôže zlepšiť kvalitu života nielen u nás, ale aj v mnohých ďalších európskych mestách,“ povedal Roman Mács, primátor mesta Pezinok.

„ARRIVA je na Slovensku lídrom v oblasti dopravných riešení, ktoré zlepšujú udržateľnosť verejnej dopravy. Aj vďaka tomu sme sa stali členmi medzinárodného konzorcia, ktoré vyvíja a testuje brzdové systémy novej generácie. Zavádzanie týchto riešení do praxe je možné len v partnerstve s objednávateľmi regionálnej a mestskej autobusovej dopravy, ktorými sú samosprávne kraje a mestá. Podporu zo strany BSK a mesta Pezinok vnímam preto ako signál, že nás spája spoločný záujem o udržateľnú a ekologickú verejnú dopravu,“ povedal Michal Horák, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

Nové ekologické brzdy vyvinula talianska spoločnosť Brembo, ktorá je globálnym lídrom vo výrobe brzdových systémov. Homologizované a certifikované brzdy spoločnosť ARRIVA inštalovala do piatich autobusov, ktoré vozia cestujúcich na trase Bratislava – Pezinok. Testovanie je súčasťou medzinárodného projektu Re-Breath podporeného z programu LIFE Európskej únie. Jeho partnermi sú spoločnosti ARRIVA na Slovensku, Arriva Italia, Brembo, talianske Národné výskumné stredisko (CNR) a mesto Bergamo. Cieľom prebiehajúcej fázy projektu je zistiť, ako nová technológia vyvinutá spoločnosťou Brembo prispieva k zvýšeniu čistoty a kvality ovzdušia na autobusových zastávkach i v hustej premávke.

ARRIVA prináša na Slovensko inovatívne dopravné služby a ekologické riešenia dlhodobo. V roku 2017 ARRIVA v spolupráci s mestom Šaľa uviedla do prevádzky svoj prvý elektrobus a v tom istom roku v Nitre aj prvý plne funkčný systém zdieľaných bicyklov arriva bike. Ako prvá na Slovensku zaviedla službu „Autobus na zavolanie“, ktorá zlepšila obslužnosť odľahlejších obcí v Trnavskom a Košickom kraji. V roku 2019 ARRIVA na vlastné náklady zmodernizovala autobusovú stanicu v Nitre a v súčasnosti patrí k priekopníkom využívania alternatívnych zdrojov energií pri vykurovaní prevádzkových objektov – napr. servisných a administratívnych pracovísk – potrebných na zabezpečovanie dopravných služieb vo verejnom záujme.

Značky: