Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • ASUS zverejnil svoju prvú správu o dopade na životné prostredie, vznikla v spolupráci so spoločnosťou PwC Taiwan
  • Správa umožňuje spoločnosti ASUS zhodnotiť, ako jej korporátna činnosť a dodávateľský reťazec vplývajú na životné prostredie a identifikovať možné zlepšenia
  • Správa slúži aj ako referenčný materiál pre rozhodovanie o budúcom vývoji produktov a stratégiách dodávateľského reťazca

Spoločnosť ASUS publikovala svoju prvú správu o dopade na životné prostredie – environmental profit and loss (EP&L) report. Správa vznikla v spolupráci s globálnou konzultačnou spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Taiwan a umožňuje firme ASUS hodnotiť priamy a nepriamy dopad jej činnosti a dodávateľského reťazca na životné prostredie. Správa tiež pomáha pri identifikovaní možných zlepšení a slúži ako vzor pre ďalšie spoločnosti.

Projekt ASUS EP&L

V posledných rokoch rezonuje trend udržateľného rozvoja, ktorý zdôrazňuje potrebu pochopiť sociálne a environmentálne vplyvy spoločností v rámci ich biznis aktivít. Spoločnosť ASUS v tejto súvislosti spustila v roku 2017 svoj prvý projekt Environmental Profit & Loss, aby zhodnotila celkové náklady a hodnotu aktivít.

Projekt je zameraný na hodnotenie pozitívneho (profit) a negatívneho (loss) dopadu na životné prostredie v rámci segmentu spotrebiteľských notebookov – od činnosti firmy až po dodávateľský reťazec. Projekt má tiež priniesť prehľad o celkovej peňažnej hodnote zhodnotením ekonomickej hodnoty každej straty a profitu. Vďaka tomu ide vo výsledku o dôležitý referenčný materiál pre budúce plánovanie vývoja produktov a plánovanie stratégií dodávateľského reťazca.

Kľúčové zistenia

ASUS zistil, že v rámci skúmaného produktového cyklu je znečistenie vody najvýraznejším dopadom na životné prostredie. Nasledovali emisie skleníkových plynov, tuhý odpad a spotreba vody. Tie boli prítomné v štádiách ťaženia a spracovávania surových materiálov a pri výrobe komponentov.

Ďalšie kroky

Efektívna výroba vyžaduje, aby boli identifikované všetky náklady v rámci životného cyklu produktu a projekt EP&L zdôraznil dôležitosť externých faktorov pri výbere dodávateľov.

Rozsah tohto projektu bude rozšírený, aby zhodnotil aj ďalšie produkty, ako sú mobilné zariadenia, základné dosky, stolné počítače a monitory. ASUS bude tiež pokračovať v hodnotení ročného dopadu na životné prostredie v snahe overiť efektivitu nových „zelených stratégií“ v dodávateľskom reťazci. Vďaka tomu bude možné rozpoznať slabé miesta a vyriešiť ďalšie problémy.

Značky: