Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

O fenoménu a nutnosti automatizace v podnicích již nelze pochybovat. Poslední roky se ukazuje, že podniky chtějí mít své aplikace, data a zdroje umístěné tam, kde to pro jejich obchodní a provozní modely dává největší smysl.

To znamená, že automatizace musí být k dispozici kdekoli. Automatizace napříč platformami a prostředími potřebuje společný mechanismus s přístupem označovaným jako „automation as code“, podporovaný komunitami praktických uživatelů, a dokonce architekty nebo výbory pro automatizaci, kteří pomohou definovat a realizovat strategii.

Podle nedávné studie IDC Market Forecast Worldwide IT Automation and Configuration Management Software Forecast, 2021–20251 „budou zapotřebí nejmodernější softwarové nástroje pro správu systémů, aby bylo možné držet tempo s rostoucí provozní komplexitou, zejména pak v organizacích, které nemohou navyšovat počty zaměstnanců, aby udržely krok s požadavky“. Řízení této celkově náročné problematiky není snadné. Vzhledem k tomu, že se potřeby IT a obchodu neustále vyvíjejí, není již otázkou „zda“ se organizace přikloní k automatizaci, ale „jaký“ automatizační nástroj si vyberou.

A právě zde vyniká síla open source technologií. Podle zmíněné studie IDC „inovace založené na open source pomohly podpořit růst novějších hráčů a technologií“. Díky konzistentnímu komunitnímu přístupu k automatizaci vytvářejí integrace odborníci na danou problematiku a sdílejí je s ostatními týmy, čímž se vytvářejí interní komunity, které se mohou přizpůsobovat změnám a implementacím, což podnikům umožňuje přecházet do cloudu rychlejším tempem.

Právě tento přístup k automatizaci nabízí i řešení Red Hat Ansible Automation Platform, které přináší inovace šité na míru jednotlivým platformám v kombinaci se standardním jazykem pro různé frameworky. Vzhledem k posunu podniků k využívání veřejných cloudových služeb a zdrojů je klíčové mít k dispozici platformu, která umožňuje využít stejné dovednosti, jazyk a taxonomii, jaké jejich týmy používaly k dosažení efektivity a úspor při implementacích v lokálním prostředí. Tento přístup umožňuje podnikům dosáhnout toho, co chtějí, tam, kde chtějí – v cloudech, jako jsou Amazon Web Services a Microsoft Azure.

Podpora agility na okraji sítě

Víme, že podniky a jejich potřeby nekončí automatizací v cloudu. Aktiva na okraji sítě jsou nyní stejně důležitá a pravděpodobně ještě obtížněji spravovatelná než v datovém centru. Edge computing je pro podniky kriticky důležitý, a proto je bezpodmínečně nutná automatizace na okraji sítě. Zpřístupnění všech stávajících procesů a skupinových komponent pomocí nástroje, jako je Ansible Automation Platform, umožňuje proměnit správu edge computingu ze složitého úkolu pro více lidí na úkol, kde se pro správu a integraci používají společné komponenty a pracovní postupy s nástrojem Ansible.

Automatizace s Ansible se stává spojovacím článkem v organizaci IT, který propojuje aplikace a jejich související infrastrukturu a udržuje technologie na okraji sítě. Tým IT se může spolehnout na automatizaci při zavádění nových služeb na okraji sítě, aby rychle a s potřebným rozsahem i konzistencí splnil potřeby zákazníků.

Kompletní propojení prostřednictvím automatizace

Platformu Ansible Automation Platform často označujeme za pojivo mezi lidmi, procesy a technologiemi. Automatizace umožňuje klást větší důraz na posílení celého systému, nikoliv jen na součet jeho částí. Výhody, které může automatizace přinést, není vždy jednoduché dosáhnout, ale se správným frameworkem to tak náročné není. Při dosažení úspěchu na vysoké úrovni, se realizují nové způsoby práce společně s odolností a přizpůsobivostí. Tento vzorec je přesně to, co organizace potřebují, když čelí novým výzvám k modernizaci a transformaci.

Značky: