Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dr. Nicolai Martin je zodpovedný za simulovanie a vysoko komplexnú oblasť inovácií spoločnosti BMW Group s označením Automated Driving Development. Jeho poslaním je aj riešenie otázok ako: aká úroveň autonómie je užitočná? Čo prinesie budúcnosť autonómnej jazdy zákazníkovi? A, najmä: akým smerom sa vyberie automobilka BMW pri autonómnej jazde? Rozhovor prináša pútavé pohľady, dôležité momenty z najnovšieho vývoja a načrtáva myšlienky do budúcna.

1. Dr. Martin, dušou ste konštruktér. Čo vás poháňa vpred?
Mám rád, keď preniknem do hĺbky problémov a porozumiem im. Súťažný šport, konkrétne windsurfing, až po olympijskú úroveň, bola vynikajúca kariérna príležitosť, no nakoniec vyhralo strojárstvo a konštrukcia automobilov.
Mám rád ten druh výziev a problémov, do ktorých sa treba zahryznúť, no zároveň sú komplexné a majú vplyv na spoločnosť. Pretože predovšetkým chcem nájsť dlhodobé riešenia na dôležité problémy každodenného života a posúvať pokrok vpred. Mám veľké šťastie, že spolupracujem s vynikajúcim tímom na jednej z najväčších úloh budúcnosti automobilového priemyslu: na autonómnej jazde.
Na jednej strane aktívne podporujeme vývoj inovatívnych technológií a pokračujeme vo vývoji, ktorý sa, v podstate, drží akademických štandardov. No zároveň dôsledne zvažujeme, aký potenciál aplikácií rozvinieme a akú dostatočnú pridanú hodnotu tým prinesieme zákazníkom po celom svete. Vo finále je našim zámerom potešiť našich klientov. Ide o fascinujúcu rovnováhu a nie je vždy jednoduché rozhodnúť sa správne.

2. Akú pridanú hodnotu prináša vozidlo schopné autonómnej jazdy?
Automatizácia a autonómna jazda predovšetkým zvyšuje komfort a bezpečnosť jazdy, pretože systém vedie vozidlo konštantne, tak, ako to človek nedokáže. Naši zákazníci túto pomoc oceňujú, nakoľko v niektorých prípadoch znižuje ich zaťaženie. Zistili sme napríklad, že vodiči v Európe, ktorí vo vozidlách využívajú náš systém Driving Assistant Professional, používajú asistenčné systémy na pozdĺžnu podporu jazdy v približne 50 percentách času. Hodnoty pre priečnu podporu sú nižšie, no stále je to na úrovni 30 percent času jazdy (vypočítané na základe 120 miliónov kilometrov, ktoré najazdili naši zákazníci). A to je veľa. Z toho sme si vyvodili záver, že sme vytvorili funkciu, ktorá prináša naozajstnú pridanú hodnotu. Vo všeobecnosti možno povedať, že zákazníci z celého sveta naše systémy prijímajú veľmi dobre a aj vďaka nim sa dnes jazdí bezpečnejšie.

3. Akú rolu zohrá autonómna jazda v budúcnosti v kontexte individuálnej mobility?
V budúcnosti narastie význam inteligencie vozidla. Dôležitú rolu tu zohrá automatizácia šoférskych úloh. To, čo sa začalo s menšími prvkami ako automatické ovládanie funkcií svetiel, sa dnes vyvinulo do asistencie pri pozdĺžnom a priečnom ovládaní vozidla. Počas jazdy napríklad z Mníchova na dovolenku do Toskánska sa systém stará o prepínanie svetiel pri jazde cez množstvo tunelov, udržiava vozidlo v limitoch predpísanej rýchlosti a zároveň zabezpečuje bezpečný odstup od vozidla vpredu. Pokiaľ by sme išli ďalej a pridali všetky možnosti, ktoré nám poskytuje konektivita a poznávanie vodiča, dokázali by sme dosiahnuť, že vozidlo by sa zmenilo skôr na inteligentného spoločníka či priateľa, ktorý vodičovi pomáha a podporuje ho. Týmto smerom sa budeme aj postupne uberať.

4. Ako ďaleko pokročila automobilka BMW s autonómnou jazdou?
V našich vozidlách máme už približne 40 asistenčných systémov vodiča, ktoré patria medzi najlepšie na svete. Zahŕňa to všetko od Asistenta diaľkových svetiel a parkovacej kamery až po Aktívny systém udržiavania rýchlosti s pozdĺžnym a priečnym navádzaním či rozpoznávanie semaforov. Z pohľadu aktívnej bezpečnosti nám asistenčné systémy vodiča pomáhajú dosahovať v bezpečnostných testoch NCAP najvyššie 5-hviezdičkové hodnotenia a špičkový Driving Assistant Professional získal viacero ocenení. V skratke možno povedať, že rozširujeme naše funkcie na úrovni Level 2. Už sú takmer všemožne dostupné a dnes pomáhajú zákazníkom pri jazde aj pri parkovaní. Ich vlastnosti a dostupnosť sa odvíjajú od miestnych predpisov. Napríklad v USA a v Číne už dnes ponúkame možnosť jazdiť bez používania rúk, keď vodič nemusí mať ruky na volante (až do rýchlosti 60 km/h), aj keď stále musí sledovať situáciu a zostáva zodpovedný za vozidlo. Táto funkcia sa zruší (po viacerých výstražných signáloch), ak vodič dlhšie nedáva pozor.

5. A kedy začne BMW ponúkať zákazníkom úroveň Level 3?
Zároveň s vylepšovaním našich asistenčných systémov (Level 2) intenzívne pracujeme na tom, aby boli naše vozidlá schopné vysoko autonómnej jazdy na úrovni Level 3 a dosahujeme pri tom veľmi dobré pokroky. Naše asistenčné systémy autonómnej jazdy dosahujú veľmi dobré výsledky už aj pri mnohých situáciách spojených s jazdou a parkovaním. No vodič musí stále sledovať okolie automobilu a zostáva na ňom plná zodpovednosť za riadenie vozidla. Zaviedli sme už funkciu autonómneho parkovania Remote Control Parking. Avšak aj v tomto prípade musí vodič sledovať vozidlo a jeho okolie pomocou mobilného telefónu alebo kľúča od vozidla a stále je zodpovedný za vozidlo. To znamená, že pokiaľ ide o parkovanie, dosahujeme funkcie na úrovni Level 4. Čiže automobil dokáže vyhľadať parkovacie miesto a zaparkovať do neho. V našich vozidlách nebudeme ponúkať funkcie na úrovni Level 3 (kde zodpovednosť prechádza z vodiča na vozidlo), až pokým nebudú absolútne bezpečné a neprinesú pridanú hodnotu. Systém musí bezpečne reagovať aj v extrémnych a neštandardných situáciách. A to sa snažíme dosiahnuť.

6. V čom sa váš prístup líši od konkurentov? Alebo, inak, existuje niečo ako prístup BMW k autonómnej jazde?
Autonómnu jazdu vyvíjame s jasným zámerom: ponúknuť zákazníkom viac bezpečnosti a komfortu. Spoločnosť BMW Group primárne vníma technológie ako spôsob na využívanie autonómnej jazdy a parkovania, aby si zákazníci vytvorili pozitívny emotívny zážitok. To je pre nás jasná priorita. Technológia zároveň nikdy nesmie zbaviť vodiča zodpovednosti. Dôležité je aj nájsť správnu rovnováhu medzi bezpečnosťou pre všetkých a pridanou hodnotou pre jednotlivého zákazníka.
Z môjho pohľadu bude BMW v budúcnosti zosobňovať ideálny mix medzi svetom autonómnej jazdy, čomu dnes hovoríme „Ease” a radosťou zo samotnej jazdy známou ako „Boost”. Každý zákazník by sa mal vedieť rozhodnúť či preberie volant a užije si radosť z dynamickej jazdy, alebo v náročných či bezútešných momentoch ako dopravné zápchy, pomalé posúvanie alebo parkovanie odovzdá riadenie a venuje sa niečomu inému. V priebehu procesu bude BMW kedykoľvek poskytovať vodičovi optimálnu podporu a zálohu. Počas môjho prvého zamestnania som sa zoznámil s oboma stranami tejto mince, pretože som pracoval v spoločnosti zameranej na vývoj dynamiky jazdy, kde som mal možnosť spoznať a zažiť všetky možné limity. Je mi preto jasné, že značka BMW sa bude v budúcnosti držať oboch smerov.

7. Čo môžeme v oblasti autonómnej jazdy očakávať od plne elektrického modelu BMW iX?
BMW iX je prvým modelom spoločnosti BMW Group, ktorý ponúkne funkcie autonómneho jazdenia aj parkovania na novom technologickom základe. Tieto nástroje umožnia neustále zlepšovanie a rozširovanie funkcií asistenčných systémov vodiča a v strednodobom výhľade aj vysoko autonómnu jazdu (Level 3). Budeme pokračovať v rozvíjaní a rozširovaní týchto nástrojov a objavia sa, napríklad, aj v ďalších generáciách modelov ako BMW radu 5 či BMW radu 7.
V modeli BMW iX sme zákazníkom vytvorili reálnu pridanú hodnotu tým, že sme inteligentne spojili viaceré funkcie autonómnej jazdy a zoskupili ich podľa typických jazdných situácií. Nový operačný systém BMW Operating System 8 používanie asistenčných systémov vodiča ešte viac zjednoduší. Okrem toho sme počet ovládacích prvkov zredukovali iba na tie nevyhnutné a vodič tak rýchlo aktivuje požadovanú úroveň podpory. Toto zjednodušenie sa prejaví najmä v znížení počtu tlačidiel na multifunkčnom volante.
Pravdou je, že realita, alebo, ako by sa dalo povedať, aj náročnosť, priniesla zistenia, že mnohé ambície spojené s vyššou mierou autonómie narazili na dostupnosť či vhodnosť uvedenia na trh. Napríklad to, že vozidlo zvláda úroveň Level 3, ešte neznamená, že autonómna jazda je dovolená či možná všade. Naopak, pravdou je, že momentálne je dostupná iba na veľmi malom počte ciest a za veľmi špecifických podmienok. V správny čas ich teda uvoľníme, pretože chceme ponúkať iba podstatné a, čo je najdôležitejšie, maximálne bezpečné funkcie. To znamená, že sme naše ambície prehodnotili prísnym okom a vývoj pokračuje podľa prepracovaných plánov.

8. Jedným zo závažných faktov, ktorý ovplyvňuje autonómnu jazdu, je ochota vodičov využívať ju. Ako zabezpečíte jej prijatie?
Prijatie sa veľmi líši od regiónu k regiónu. Snažíme sa získať dôveru zákazníkov tým, že prispôsobujeme vozidlo tak, aby vedelo rozpoznať, kto je za volantom. Absolútnou prioritou je bezpečnosť, takže systém prirodzene nastavujeme defenzívnejšie. Pritom si myslíme, že vodič nebude náročky jazdiť agresívne. Dôležitým faktorom je aj jasný ovládací a zobrazovací systém: ako jasne a viditeľne vodičovi dáme napríklad najavo, že snímače zaregistrovali vozidlo vpredu a funkcia sa aktivovala? V budúcnosti by sa tak mohli uvoľniť jeden či dva snímače, ktoré dnes sledujú vodiča. No to je len jedna z mnohých možností. Ako som už povedal na začiatku, pracujeme na jednej z najvzrušujúcejších úloh automobilového priemyslu.

Ďakujeme za rozhovor.

Značky: